DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenVerhoor

Eerste ondervraging van Nicolaas de LaHaije, Gulpen 14 mei 1776
RHCL Maastricht • Landen van Overmaas 8707
Personele Responsiven op Ver-
horinge - - - - - - Ter instantie
Van den Edelen Heer Marcelus
De Swaert Schout en Criminelen
officier deeser Heerlijkheijd en
Hoofd Bancke Gulpen nomine
officij informant
........gedaen door
Nicolaes La haije gedetineerde
....Extraord. Dinsdag den 14° Maij 1776

Is van wegens d'Heer informant voor
ons gesisteert Nicolaas La heij, welken
aangemaant sijnde de waarheijt
te bekennen heeft verklaart ad


Art.

1mam hem te noemen noemen Nicolaas
La heije alias den Stomp. Oudt te wesen
in sijn een en vijftigste jaar geboortig
en woonagtig te Gulpen, van professie
eenen schoenmakerad art.

2dam getrouwt te wesen met Mag-
dalena Panakker en met deselve
geen kinderen in leven te hebbenad art.

3tiam te kennen Frans Anton Brasse
en Anthon Overkoren, egter Anthon
Bosch niet te kennenad art.

4tum Noijt vijantschap met voorschr.
persoonen gehadt te hebben.ad art.

5tum Verklaart noijt van een
bende nagtdieven gehoort te hebbenad art.

6tam Verklaart niet te weten dat
gemelde bende haar aan diefstallen
pligtig gemaakt heeft, jaa selfs
noijt gehoort te hebben datter
diefstallen geschiet sijn.ad art.

7mum Verklaart noijt onder
de bende gehoort te hebben en
oock tot hier en toe daar onder
niet te gehooren en soo volgens
aan geene diefstallen pligtig
te staan.

Quibus prælectis persistit et
signavit cruce, scribere nesciens

Merck + van Nicolaes Laheij

Nobis præsentibus

J. Theod.VCraen
J.A. Bausch
J.R. van Craen Secret.


Naar boven

 

Email

 

 

 


 

 

 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER