DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenVragen verhoor

Eerste verhoor van Leonard Pijls, Valkenburg 16 nov. 1773
RHCL Maastricht • Landen van Overmaas 8167


...........................  
 

Personeele respondering
  over
D'articulen Interrogatoir heden
ter Criminele Rolle overgegeven
  Ter Instantie
van den WelEdel Gestrenge Heer
Lt-Drossard deeses Lands nomine
officii Informant
  Door
Leonardus Pijls Gedetineerde

..................................
Dijnsdag den 16 nov. 1773

Is gesisteerdt van weegens den Heer Informant voornoemt den Gedetineerden Leonardus Pijls, de welke aengemaendt sijnde de waerheijt gestandt te doen en gevraegt over voors. art. geantwoordt heeft:

Op den 1.Art. genaemt te weesen Leonardus Pijls, in de wandeling genaemt Cupers of Jaspers Leonardus, gebooren in Beek seven en dertig jaeren oudt te weesen, en van kostwinning een kuijper te weesen.

Art.2. Getrout te weesen met Maria Catharina Slangen van Geverik geboortig t'seedert veertien jaeren en heeft ses kinderen

Art.3. Niet plichtig te staen aen diefstallen en huijsbraken

Art.4. Niet te gehooren onder eene Bende Gauwdieven

Art.5. Refereert sig tot de vorige articulen.

En heeft naer duijdelijke prælectuur hierbij blijven persisteeren ten eijnde dese gehandtmerkt
 

leonardus pils

Nobis præsentibus
J.Theod. V Craen
G.J. van Gendt
A.Wilmar
PVandenHeuvel


Naar boven

 

Email

 

 

 

 

 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER