DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenVragen verhoor

Responsieven door Geertuid Bosch 8 nov. 1774
RHCL Maastricht LvO 8169

 

 Personeele verhooring
    Ter instantie
Vanden Wel Ed. Gestr. Hr
Lt Dross. deeses Lands
nomine officii Informant
    Door
Geertruij Bosch Gedtineerde
    Over
d'artikelen interrogatoir
heeden ter Rolle geëxhibeert


 
Martis de 8 Nov. 1774
Is gesisteerdt van weegens den Hr. Informant
voornoemt de gemelde Gedetineerde Geertruij
Bosch de welke aengemaendt sijnde de waer-
heijdt gestandt te doen en gevraegt over
voorschreven artikelen geantwoord heeft

Art.1. Genaemdt te weesen Geertruij
Bosch, seven a acht en twintig jaeren
oudt te weesen, gebooren in de Heek
en aldaer te woonen, te breijen voor
haere kost, niet getrout te weesen

Art.2. haer sulxs niet kennlijk geweest
te sijn als seedert dat gevangen is selve
gehoordt te hebben.

Art.3. Daer niet van te weeten

Art.4. Weet van geen bende te spreeken

Art.5. Noeijt iemand iets ontfragen te
hebben

Art.6. Haer niet kennelijk te weesendat
haer vaeder sig aen Diefstallen pligtig
gemaekt heeft.

Art.7. Dat ten haere ouders huijse noeijt
packen gestoolen goed gebragt sijn.

Art.8. Haer sulx niet kennelijk te
weesen.

Art.9. Van haer leeven noeijt iemand
aen haer ouders huijs gesien te hebben
bij avond ofte ontijden.

Art.10. Van geenen eedt te weeten

Art.11. Wel gehoordt te hebben dat een
verken in de Heek bij de weduwe Bos-
houwers gestoolen is, sulxs van de vrouw
Vaessen hebben hooren seggen.

Art.12. Niets daervan te weeten,
verders haer nergens iets van bewust
te sijn.

Quibus prælectis persistet et signavit

       Geertij Boosch

 
    Nobis præsentibus
    J.Wateler  P.VandenHeuvel
        J.WintgensNaar boven

 

Email

 

 

 INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER