DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


© Maaike van Eekelen

PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenVerhoorJabichs

© Maaike van Eekelen

Verhoor Lambertus Smeets, 16 juli 1773
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1177

©
       Maaike van Eekelen

Personeele respondeeringe

Gedaan door
Lambertus Smeets Gegijselde
op den Landshuijse van
Valckenborgh
  Ter instantie van
Den Weleedle Gestrenge Here
mr. J.G. Farjon Lt. Hoogdrossard
deeses Lands nom. off. informant
Vrijdagh den 16 Julij 1773

Is gesisteert voorn. Gegijselde Lambertus Smeets om over articulen op heeden geëxhibeert, verhoort te worden.
Art.1
Verclaard sijn naem te weesen Lambertus Smeets, ouderdom in de dartig jaeren, geboortig van Vinckenbroek onder Heerle, sijn kostwinninge is sijn eijgen arbeijd te doen.
Art.2
Verclaard dat Martin Geerits, met desselfs huijsvrouwe Jenne Maria Jabigs en Magdalena Cornips hem verscheijde maelen hebben koomen aensoeken om Peter Jabigs te helpen van de galg afdoen, tot dat hij sich daartoe heeft laeten verleijden en denselven heeft helpen afneemen
Art.3
Refereert sich tot den vorigen articul
Art.4
Verclaard dat Jenne Marie Jabigs Peter Jabigs van de galge afgesneeden heeft, en dat hij deponent de klammen los geperst heeft
Art.5
Verclaard dat Nijs Cruien met Heubers Peterken den geëxecuteerde Nicolaes Creuen van de galge hebben afgedaan

Naar duidel. voorleesinge heeft hierbij blijven persisteeren ten eijnde deesen vermits schrijvens onervaeren gehandmerckt

Dit is het + merk van Lambertus Smeets
Quod attestamur
L.G. Pelt
H. Wintgens

© Maaike
       van EekelenNaar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER