DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenVragen verhoor

Vragen voor nader verhoor van Nicolaas Lahaije
Gulpen 1776 ♦ RHCL Maastricht ♦ Landen van Overmaas 8707
Naarder Interrogatoriën
..........Voor
D'Heer De Swart
nomine officij informant
..........Tegens
Nicolaes LaHeije alias
den Stomp gedetineerden
UEdele Eerentfeste worden gebeden
naarders over naarvolgende artijkelen
te verhooren voors. Gedetineerden en
desselfs responsiven in geschrifte te
redigeeren omme etc.
..........1
van hem te vragen of hem kennelijk
is dat tsedert eenige jaaren
geleden ontrent Gulpen een kofferken
van eene karre of chaisie ontbonden
of afgesneden is.
In cas van jaa van hem te vragen
de plaatseen en tijdt, uijre waar en
wanneer sulx geschiet. Wie daartie
mede handtdaadig en present
geweest is, waar inne de goederen
door hem ontvoert bestaan hebben
en waar de selve gebleven sijn.

..........2
Of waar is dat eenige jaaren geleden
gekomen is van Mastrigt bij hem
wesende eenen jood
In cas van jaa van hem te vragen
hoe lang sulx geleden en hoe den
jood hem noemde.

..........3
Of waar is dat den joode vastge-
nomen, desselfs beenen bij malkande-
ren gebonden en aan eenen struijck
of boom opgehangen heeft aan de
beenen.

Cætera suppleat Domini auditores
in en op alles etc.


Imploreerende
C.L. De Limpens
1776


Naar boven

 

Email

 

 

 


 

 

 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER