DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenVragen voor verhoor

Besluit Peter Pijls te laten ondervragen, Valkenburg 9 jan. 1778
RHCL Maastricht • LvO 8152

   
 Directoir

 Peter Pijls
 alias denn pijl
 

 
Visis actis etc. Scheepenen der Stad en vrijheijd Valkenburg ter manisse van den weledele Heer Luitenant-Voogd naa ingenomen advijs van twee onpartijdige rechtsgeleerdens alvoorens verder te disponeren,
lasten den Heer Clager den gedetineerde in judicio te sisteeren, en den zelven over den inhoud der conden gehoord op de artikelen interrogatoir in dato den 17. april des jaars 1777 ter rolle geëxhibeert, in behoorlijke formâ op artikelen te doen verhooren, en daar verder in te inquireeren, zoals volgens regten gebruijkelijk.
Actum in judicio extraordinario op s.lands huijze tot Valkenborg den 9 januarii 1778. Coram omnibus dominis Scabinis
(onderstont) Ter ordonnantie
(was geteekent) J. Wateler scabinus absente Secretario
(lager stond) pronuntiatum op den lands huize den 22ste januarii 1778 in judicio ordinario presend de Heer Guinoseau procureur D'office

 

Naar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER