DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenVragen voor verhoor

Interrogatoriën of vragen te stellen tijdens het verhoor van Dirk Spee d.d. 7 nov. 1775
Nat. Arch   ASG   5870

     

Reg

Interrogatorien
Voor
Den Weledel Gestrenge Heer en
Mr. W. D. Vignon Lt. Hoog
Drossard deses Lands
Nomine Officii Informant
Tegens
Dirk Spee alias Spee
Dirk Gedetineerde

 

 

U Edel Agtbare worden gebeden van den voornoemde Gedetineerde over de naevolgende Artikelen te Verhooren, en desselfs Responsiven in geschrifte te redigeren quo facto Copie omnie Etc.

Artikel 1

Aen den Gedetineerde te vragen desselfs Naem, Ouderdom, geboorte en Woonplaets. Hoe lang aldaer gewoont heeft, en Waermede Sijnen Cost wint.

Artikel 2

Te vragen of in huwelijk is, 't Zedert wanneer; met wie, en hoeveel kinderen heeft.

Artikel 3

Te vragen of kent Fr. W. Heusschen, Joannes Haesen, Meijs Tragten, Meerten Duijs, Steven Eggen en P.Boosten;
In Cas van jae aen den gedetineerde te vragen,'t Zedert wanneer met deslve kennis gemaekt en hoe lang hem gekent heeft.

Artikel 4

Off met deselve oyt eenige Vijandschap gehad heeft.

Artikel 5

Off aen hem bekent is, dat in de Omliggende Landen Sig eene Bende Nagtgesellen of Bende Gauwdieven ontdekt heeft.

Artikel 6

Off al mede aen hem bekent is, dat dese Bende Sig pligtig gemaekt heeft aen Verschijde Huysbraeken, Diefstallen en andere Euveldaaden.
In Cas van jae aen den Gedetineerde te vragen Welke Diefstallen, Huysbraeken en Euveldaaden aen hem bekent en hoe dese ter sijner kennisse gekomen zijn.

Artikel 7

Wáár, dat den Gedetineerde is Lidmaet en gehoort onder Voornoemde Bende?

Artikel 8

Wáár, dat Sig met en beneffens deselve pligtig gemaekt heeft aen Verscheyde Diefstallen, Huysbraeken en andere Euveldaaden?
In Cas van jae, Soo worden UEdel Agtbare gebeden van den Gedetineerde omstandelijk over't een en ander, Soo als ook nopens de Complicen te interrogeren.

Cetero Suppleant Domini Auditores
in eio op alles Etc. Cum Exp.sis

 

 
Implorerende
C. L. De Limpens
1775

Naar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER