DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenVragen voor verhoor

Interrogatoriën of vragen te stellen tijdens het verhoor van Lins Schouteten
R.A.Limburg   LvO  8165

 

 

 


Interrogatorien
Voor
Den Heer Lt. HoogDrossard
Deeses landes Nomine officii
informant
Omme
in persoon te verhooren
Lins Schouteten gedetineerde
op den Lanshuijse van
Valkenborgh

 

 

UWEdelachtbaeren worden gebeeden Den bovengenoemde gedetineerde te verhoeren in persoon over de Naevolgende articulen, en desselfs responsiven in geschrifte te redigeren quo facto aan Den Heer informant Copije omme etc.

1
Aan den gedetineerden desselfs naem, toenaem, ouderdom, geboorte plaatse, en kostwinninge af te vraegen

2
of desen niet pligtigh staet, aan verschijde huysbraeken en Diefstallen

3
aan welcke

4
En Signantelijck off hij gedetineerden niet gecoopereert hebben aan den geweldigen Diefstal gebeurt bij Martinus Schroders aan de hand.

5
Item in het Panhuys tot Wijnansraade

6
Soo als oock tot Havert

7
In cas van bekentenisse aan den gedetineerde af te vraegen wie daer bij geassisteert en de Respective aanslaegen gegeeven hebben, hoe de omstandigheeden en deselve gewaepent waeren, en wat hij uyt een yder van gemelde Diefstallen voor sijn aandeel genoeten en geprofiteert heeft.

8
aan welcke Diefstallen Den gedetineerde nog meer pligtigh staet.

9
off hij gedetineerde niet insgelijcken Den Eed bij hunne Bende gebruijckelijck heeft uijtgeswooren, waer, en waerin derselven bestond.

10
off hem gedetineerde niet kennelijck ende bewust is omtrent den brant tot Valkenborgh voorgevallen.

Et Cetera Suppleat exquissimus Dominus judex auditor in et op alles etc.

 

 
Imploreerende
J.A. Pelt

Naar boven

 

Email

 

 

 INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER