DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenVragen voor verhoor

Interrogatoriën of vragen te stellen tijdens het verhoor van Geerke Stijnen
R.A.Limburg   LvO  8165

     


Interrogatorien
Voor
Den Lt. HoogDrossard deeses
Lands nomine officii informant
omme
in persoon te verhooren Gerhard
Stijnen van Neerbeek gedetin.

 

 

Uwe achtb. worden versoght den bovengenoemde gedet. over de naarvolgende artikelen te Verhooren en desselfs responsiven in geschrifte te redigieren, quo facto co... omme etc.

       1
aan den gedet. desselfs naam, toenaam, ouderdom, geboorteplaatze en kostwinninge afte vraagen

      2
of hij gedetineerde niet gehoort onder eene bende gauwdieven

      3
of hij gedetineerde niet plichtig staat aan verscheijde huijsbraaken, diefstallen en ongeoorlooftheeden.

      4
aan welcke diefstallen hij gedet. plichtig en
handdaadig is, alle pertinentelijck op te noemen.

      5
Welcke persoonen daarbij geassisteert en daaraan
gecoopereert hebben.

      6
alsmede hoe de omstandigheeden van ijder
diefstall is, en wat hij gedet. uijt ijder voor sijn
aandeel genooten heeft.

Etcetera Supplentes ...quissimus Dominus judex
auditor In en op alles etc.

 
Imploreerende
J.A. Pelt

Naar boven

Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER