DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


© Maaike van Eekelen

PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenVragen voor verhoorJabichs

© Maaike van Eekelen

Vragen voor verhoor Lambertus Smeets, 16 juli 1773
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1177

©
       Maaike van Eekelen

Interrogatorien voor
Den Lt. HoogDrossard deeses
Lands nom. officij Informant
  Omme
in persoon te berhooren
Lambertus Smeets gegijselde
§
UWE. Eerentfeste worden versoght den boven genoemde gegijselde in persoon over de naervolgende artikelen te verhooren, en desselfs responsiven in geschrifte te redigeeren, quo faco copije omme etc.
  1
Aan den gegijselde desselfs naam, toenaam, ouderdom, geboorteplaatze en kostwinning af te vraagen
  2
Of hij gegijselde niet meede plichtig staat aan het afneemen van den geëxecuteerden Peter Jabigs van de galge
  3
Wie daarbij geassisteert hebben
  4
Hoe sig sulckx heeft toegedraagen
  5
Of aan hem gegijselde niet bewust is, wie de overige Cadaver van de galge heeft afgenoomen

Cetera suppleat æquissimus Dominus judex auditor in en op alles etc.
Imploreerende
J.A. Pelt


© Maaike
       van EekelenNaar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER