DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


© Maaike van Eekelen

PROCESSTUKKEN

Entree • Documenten • Processtukken • Vragen voor verhoor • Jabichs

© Maaike van Eekelen

Vragen voor verhoor  van Martin Geerits en Janne Marie Jabigs, 12 juli 1773
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1177

©
       Maaike van Eekelen

Interrogatoriλn voor Den
Lt. Hoog Drossard deeses Lands
Nomine officij Informant omme
in persoon te verhooren Marten
Geerits en desselfs huijsvrouwe
gedetineerdens

UEd. Eerentfeste worden versoght de bovengenoemde gedetineerdens over de naarvolgende artikelen in persoon te verhooren en desselven responsiven in geschrifte te redigeeren, quo facto aan den heer Informant copije omme etc
–––––– 1
Aan de gedetineerdens derselver nam, toenaam, ouderdom, geboorteplaatze en kostwinninge af te vragen.
–––––– 2
Of zij gedetineerdens niet plichtig staan aan het afneemen van Cadaveren van de galge op den Hees; wie sulckx geweest is.
–––––– 3
Hoe sig sulckx heeft toegedragen en wie daarbij geassisteert heeft.
–––––– 4
Of aan hun gedetineerdens niet kennelijk is wie de overige cadavers van de galge heeft afgenoomen

Cetera suppleat ζquissimus Dominus judex auditor in en op alles etc.
Imploreerende
J.A. Pelt


© Maaike
       van EekelenNaar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER