DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenVragen voor verhoor

Vragen voor verhoor van Maria Catharina Gielkens, febr. 1773
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168Interrogatorien
 Voor
Den WelEedelen Gestrengen heer en mr
J.G. Farjon Luitenant-Hoog Drossaard
deeses lands nomine officij Informant
  omme
in persoon te verhooren Maria
Catharina Geelkens gedetineerde op
den landshuijse tot Valkenburg

UWEdele Eerentfeste worden versoght de gedetineerde over de naevolgende artikelen in persoon te verhooren, nae aanmaaninge om de waarheijd gestand te doen, desselfs responsiven in geschrifte te redigeren en eo facto aan den heer Informant copije te relaxeeren ten eijnde etc.

  1.
Aanvanckelijck aan uw gedetineerde af te vraegen haaren naam, toenaam, ouderdom, geboorteplaatze en kostwinninge

  2.
Op welcke manier de bijen ten haaren huijse gekoomen zijn, die voor eenigen tijd in de brand waaren geraakt

  3.
Op dezelve niet gestoolen waaren bij den halfwin van ter Worm door wien en op welcke plaatsen meer

  4.
Of den honing van dezelve niet door haar gedetineerde Verkogt is, bij wien, voor hoeveel en wie het geld daarvan geproviteert heeft,

  5.
Of de gedetineerde niet plichtig is en kennisse draagt van meer diefstallen binnen deese landen of elders gepleegt,

  6.
En signanter of de gedetineerde ook niet particulier en Hendrik Jacobus Juneman gedetineerde alhier beneffens desselfs moeder en of denzelven niet dikwijls ten haaren huijse is geweest

  7.
Of den gedetineerde niet wiste dat denselven handdaadig en complice was van verscheijde diefstallen.

Cetera suppleat æquissimus Dominus judex auditor In en op alles etc.
Implorerende
J.A. Pelt

Naar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER