DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


EntreeDocumentenProcesstukkenBeschuldigingen

PROCESSTUKKEN

© Maaike van Eekelen

Extract uit de personele responderingen van Jan Schoerens van Thul, Schinnen 2 dec. 1743
RHCL Maastricht ••• LvO 2024  Extract Uuijt de personeele
  responderinge geëffectueert
  door Jan Schorens van Tul
  den 2 decembris 1743

Ende heeft bekent dat hem aen verscheijdene
Diefstallen geholpen hebbe de naergenoemde
persoon
Pieter Selissen
Hendrick Scrijen
Lenardt Jesse
Lambert Cremers
Jan Sijben alias Witsjan
Gerlingh Daniels
Daem Coumans
Geurt Feijts
Dat den getenteerden diefstal begaen ten huijse van
Mevrouw Duijkers in het Root present sijn geweesen
de naervolgende persoonen:
Geurt Feijts
Jan Sijben alias Witsjanneke
Lenerd Jesse
Pieter Selissen
Joannes Heijnen genoemt Fouckers
Gerling Daniels
Wijn Wijnen
Lambert Cremers
   Hebben mede gecoöpereert aenden Inbreuck ende
diefstal van seigneur Clemens opten Steenwegh agter
Sittard de naergenoemde persoonen
Lambert Cremers
Hendrick Scrijen
Lenerdt Jesse
Gerling Daniels
Wijn Wijnen
Daem Coemens
Geurt Feijts
Jan Sijben alias Witsjanneke
Joannes Heijnen alias Fouckers
Pieter Selissen
   Dat mede aen den diefstal en inbreuck beijde
aende Capellanie van Honsbroeck mede gecoöpereert
hebben de naervolgende persoonen:
Hendrick Scrijen
Gerling Daniels
Lenert Jesse
Wijn Wijnen
Daem Coumans
Lambert Cremers
Joannes Heijnen alias Fouckers
Pieter Selissen
Jan Sijben alias Witsjanneke
Geurt Feijts
   Dat mede geholpen hebben aen de kerckdieverije
van Amstenraede
Hendrick Scrijen
Lenerdt Jesse
Wijn Wijnen
Gerling Daniels
Daem Coumans
Joannes Heijnen
Pieter Selissen
Geurt Feijts
Jan Sijben Witsjanneke en meer andere
   Ende heeft bij sijne recollectie de 5 decembris 1743
   ædel... ged.nen per totum gepersisteert

  bij mij in Cort geëxtraheert

J.D.Lambermont Greffier
  ›   1744   ›

Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER