DOCUMENTEN BOKKENRIJDERSPROCESSTUKKEN

Entree Documenten Processtukken Corpus Delicti

Corpus delicti van de diefstal in 1772 bij landmeter Stijnen in Beek
Opgetekend 24 mei 1774 RHCL Maastricht Landen van Overmaas 8168
Den onderges. oud Collecteur en ingesetene der hooft Bancke Becke verklaart op requisitie van den Edele gestrenge Heer G. Farjon Lt.-Drossaard deses Lands dat in het vroegjaar 1700 twee en twintig, sonder den dag meer te geheugen, 's morgens soo haast opgestaan was van sijne Cnegten wird geadverteert en aangeweesen, in de hooft Leeme muur van sijn stal, staande naast eene schuure tegens over het woonhuijs van den Declarant, digt onder eene venster op de Eerste solder van desen stal uijtsiende, een Cleen rond gat te sijn gebroken, waardeur de venster, alleen van binnen met een grendel gesloten, geopent was.
Dat desen solder, soo als den tweede, daar boven en van desen niet gesloten ofte met eene deur gesepareert, met tarf beladen waeren. Waar op gecomen sijnde heeft gesien dat in de tarve op beijde solders gemoert was en daar aan opgesakt ofte afgenomen, en deur de annotitie vant uit derselven en op solderen, met die van dese tarve te sijn afgenomen geweest omtrent acht vaaten.
Dat sijne knechten, Hendrik Bemelmans, Mees Lemmens en Magiel Eumelen aan den declarant 's morgens hebben verhaalt dat sekeren Leonard Vanten, woonende als schaapsherder op het huis Jans Geleen ind midde van de nagt haar liede hadde aangeroepen en verhaalt dat deur de weijde waarop den stal staat was gecomen, en gesien een meens met een sak geladen als nog een Cleene jonge, dat dese op sijne aan naarderinge waarn gaan loopen. En des declarants dienstbooden bij gecomen sijnde, hebben het gemaakde gat en de venster geopent gevonden, volgens aan de Declarant hebben verhaalt.
Aldus gedeclareert binne Beek op menne waarheijt, onder offer van Eede, heden den tweede febr. 1774

M.Stijnen

Naar boven


EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER