DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenCorpus Delicti

Corpus delicti van de kerkdiefstal in Hoensbroek op 5 nov. 1739
29 okt. 1743 • Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Hoensbroek 1655

 
Wij onderschrevene verclaeren en certificeren mits deses dat de kercke van alhier lestlijck bestolen is geweest den 5en Novemb. 1739 volgens annotoitie in't kercke manueel. Dat de ijserren staeven in de Sacristije venster ten Capellen wijer waerts. De venster is in stucken gebroken soodaenigh dat iemndt door de dwerse ijsre roeden onder heeft connen doorkruijpen, liggende de stucken van glasvenster op den kerckhof. Voorders dat de dieven 't Tabernakel geforceerd hebben, 't deurken gebroken, daeruijt gehaelt een cooperen Ciborie cop, gecost hebbende ad 13 gld. specie tot Aecken, eene groote geconsacreerde ad Cornu Evangelij ontrent achter den hoogen autaer op de vloer uijtgestort, leggende een deel cleijne, oock geconsacreerde op den autaer. Den voet van't geseijde Ciborie is wederom gebraght worden door Christoffel Stijffs. Een cleijn tinne Ciborie heeft den Heere Pastoor van Nuth mij wederom gesonden, omdat hij 't wel kende, en was gevonden, gelijck mij doens is gerefereert worden tusschen 't Vorster Cleef en Hunnecom onder Nuth. Item hebben de dievenuijt 't sacristijn schaepreij genomen twee alben, noch een costelijcke mappam altaris ter sijden en de canten fraeij gespitst, gegeven aen de kerck door Catrijn Heuten gewoont hebbende te Ceulen. Alnoch het rockelijn der kercke om naer de kranken te gaen, hebbende gecost ad drij pattacons, niet veel versleten. Daebij een rockelijn van St. Jans beeldt met drij goede cingels.
Ter waerheijt van't gene voorschreven hebben wij onderschrevene dese eijgenhandigh onderteeckent binnen de Pastorije van Hoensbroeck op heden de 29ten octobris 1743


Serv. Corten pastor
in Hoensbroeck
And. Rietraedt, Custos
in Hoensbroeck


 


Naar boven

Email

 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER