DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

Vervoerskosten in proces Jan Degens 1773
Heemkunde Landgraaf - GSG- 103 Verzameling Speckens

 Maaike van
        Eekelen Maaike van
        Eekelen

Staet van vrachten om
de scherprichters af te
haelen, en voor d'execu-
tie van Joannes Degens

den 21ten julij 1773 door
d'inwonders van Bronssem
de scherprichters tot Acken
afgehalt met twee peerden
a twee guldens
4 0 0
den 29ten de voors. scherp-
richters naer Herthogenrade
gebraght met twee perden
4 0 0
den 8. augusti deselve
afgehalt voor d'executie
met twee peerden
4 0 0
de 9de den halfer Campo
heeft de galghe naer
de jusititieplaetse gevaeren
met waghe en 5 peerden

5 0 0
item een karre en twee
peerden om den patient
tot de justitie te brengen
3 0 0
den 10de de scherprechters
naer Acken gebraght met
twee peerden


4 0 0

28 0 0


Naar boven


Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER