DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

©

Kosten Juridische advies in proces tegen Jan Degens
Heemkunde Landgraaf - GSG- 103 Verzameling Speckens

© Maaike van
        Eekelen© Maaike van
        Eekelen

Staet van Honorarissen van
d'Heeren Adviseurs
  in Saecke
Tegens Jan Degens, geλxecuteerden


Advies van den 9. junij 1773
ƒ 16 – 0 – 0


Advies van den 15 julij 1773
36 – 0 – 0

voor expres
0 – 10 – 0


Advies van den 19e
6 – 0 – 0


Advies van den 20 dito
24 – 0 – 0

voor expres
0 – 10 – 0


Advies van den 26 dito

12 – 0 – 0


Advies en vonnis van
den 2. augusti 1773
26 – 0 – 0


Item aen den selven voor vacatie bij de torture
36 – 0 – 0

voor expres 0 – 10 – 0
-------------------


ƒ 157 – 10 – 0

Ick ondergeschreven
bekenne hier mede ontfangen te hebben van de heer
Drossard  Strens het import hier
vooren staende ad hondert seven
en vijftig guldens thien stuijvers
weghens de gegevene advijsen
voor de schepenen van Bronssem
in de crimineele proceduijre
tegens Jan Degens. Datum
Amstenraedt de 25 augusti 1773
  P.R. Hagens


Naar boven


Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER