DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

©

Verteringen van de scherprechter in Amstenrade 1773
Heemkunde Landgraaf - GSG- 103 Verzameling Speckens

© Maaike van
        Eekelen© Maaike van
        Eekelen

Staet van Joannes Cuijpers
van de gedaene Kosten
door den scherprichters, op
de torture en executie
van Joannes Degens


den 21ten julij 1773
voor viermaeltijden aen de
twee scherprichters en voor
den 22en ad ιen gulden voor
ider man
8 – 0 – 0


voor caffι, logis ende
dranck buijten maeltijden
gedurende de twee dagen
3 – 0 – 0


den 28e voor twee maeltijden
aen de voors.
4 – 0 – 0
voor caffι, logis en dranck 2 – 0 – 0
den 8. augusti
voor drije mael-
tijden voor d'executie
aen de twee voors.
voor caffι, logis en dranck
6 – 0 – 0
2 – 0 – 0


voor eene geleeverde stoet
voor de torture
2 – 0 – 0


voor thien potten wijn
geleveert aen de scherp-
richters in die voors.maeltijden


10 – 0 – 0
-------------------


ƒ 38 – 0 – 0

den 17 decembris 1773 ontfangen den voors. somme
van acht en dertigh gulden
   dit is het + merck van
Anne Gielens  huijsvrouwe
van Joannes Cuijpers

Naar boven


Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER