DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

Ontvangstbewijs van de scherprechter N. Tillenborgh
Heemkunde Landgraaf - GSG- 103 Verzameling Speckens

   

 
Den ondergeschreven scherprichter van Aeken bekent onfangen te hebben van den Heere Drossard  Strens voor de twee torturen ende d' executie van Jan Degens gedaen den 9 deses de somme van vier en sestich guldens. Actum Amstenradt die et dato quo supra

  N. Tillenborgh


Naar boven


Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER