DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenChirurgijn en Scherprechter

Rekening van landsdokter Vrijthof betreffende Peter Clermonts
Maastricht 12 juni 1775 RHCL Maastricht Landen van Overmaas 8166

 Maaike van Eekelen Maaike van Eekelen


Den ondergeschreven Med. Doctor s'Lands van Valkenborg, Partage van H.H. Mog. ter Requisitie van't Hoge officie van gemeld Land den 14-15-16-19 en 21 october 1773 gevaceert hebbende bij het Crimineel Examen van den Gedetineerden Pieter Clermond, alias het Fijnwerk van Beek, komt den onderges. voor iedere reijze 4 gulden

en dus te zamen
20 = ,, = ,,


2 gemelden Gedetineerden en des-
zelvs ziekte tweemael bezogt
hebbende, en tot dien ijnde daertoe
expresse uijtgekomen zijnde
8 = ,, = ,,


3 Nae deszelvs overlijden ten over-
staen van Heeren Schepenen van
gemeld Hoog Officie hem den 13 nov.
1773 gevisiteert hebbende 

en 4 voor drie Rijtuijgen verschoten
4 = ,, = ,,
12 = ,, = ,,

Dus komt den ondergeschreven voor
gedaene devoiren, en verschoten geld

te zamen de zomme van
44 = ,, = ,,


Act. Maestricht den 12 Junij 1775J.B. VrijthofEmailINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER