DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenDiverse KostenRekening van timmerman en smid bij executie in Amstenrade 1773
Heemkunde Landgraaf - GSG- 103 Verzameling Speckens

 

Den onderges. smidt van Amstenraed certificeert ontfangen te hebben van den heere Drossard de somme van ses guldens voor de nagels ketenen die gedient tot de executie van Jan Degens,
Amstenraadt den 25 sept. 1773
  Hermanus KoenenDen onderges. timmerman verklaart getaxeert te hebben 't houd gelevert voor de Galge en Ludder tot de executie van Jan Degens twintig guldens.
Ende vier stielen gelevert van 't houd gesaegt van d'Heere Drossard ad vier guldens. Actum Amstenraad een ...Den ondergeschrevene bekent onfangen te hebben van den Heere Drossard de somme van twaalf guldens voor het maecken van de Galge en Ludder gedient hebbende tot executie van Jan Degens, Amstenraed den 25 sept. 1773
Hendrycus Smets

Naar boven


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER