DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenDiverse KostenRekening van de herbergier    Nat. Arch. - Arch. Stat. Gen. - 5871

   


Reekeninge Van
Nicolaes Smeets van Val-
kenborg               Ten Zake
D'Heer Pelt als Advocaet
van't Hooge Offisie ten
Tijde Wijlen de WelEd. Gestr.
Heer Lt. Hoog Drossard
J.G. Farjon bij mij
Verteert

Den Voorn. Heer Pelt Advt. D'Officie
Heeft 't Zedert den 27ste November
1773 tot den 16de January 1774 Bij
Ondergeschr. in Voorn.de qualiteyt, Soo
aen Eeten en drinken, als aen Wijn etc.
Volgens optrek van mijne gehoudene
Annotitie te saem Verteert voor de
Somme van Een en Sestig gulden
en Vijftien Strs        Dico f 61:15:-

 

Naar boven


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER