DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

Rekening betrefende de executie van de gevangenen in Geleen 1751-52
RHCL Maasticht Landen van Overmaas 1261


 Maaike van Eekelen

                Maaike van Eekelen


Rekeninge voor
.....Joannes Loijson
Aengaende het laat van
Valkenborg, wegens de
verteeringen ten tijde
van de gevangenen
gld - stvs - oort


Aen de gevangenen gelevert
in boter, bier, brandewijn
en bier voor 7 gld, 17stvs dico
9 17 0


Item twee gelachter houdt
voor Wilm Kaldeberg te
verbranden facit
18 0 0

Item vijftig bussele xxter
voor de selve Reden
facit
6 0 0

Item noch viertig schansen
voor de selve reden
facit
4 0 0

gerst
Noch twee hondert busselen
stroije voor de paillassen
der gevangenen facit
16 0 0

Item drij pont kersen
geforneert voor de
justitieerders, facit
1 7  0

Item voor ses paters
Dominicaners te tracteeren
die van Sittart sijn bij de
delinquanten geweest ten
tijde dat sij de ter doodt
veroordeelens waeren
facit
36 0 0

Item Noch voor Eene
halve Aem wijn voor
de paters predicheeren
facit
48 5 0

Item Noch voor drij paters
predicheeren dagelukx
twee gut facit
18 0 0

Item Noch voor twee
predicheeren voors. facit
12 0 0

Noch gelevert het houdt
voor de posten, blocsien
en vijftig voeten plancken
getaxeert door Peter
Henssen facit
10 0 0Naar boven


Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER