DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenDiverse kosten

Declaratie van substituut-secretaris in proces tegen Jan Degens
Heemkunde Landgraaf - GSG- 103 Verzameling Speckens






























Staat door mij onderges. Secr.
subst. ten gemaekte Copijen en
andersints
  In Saecke
Den Hre Drossart nom. oficij Claeger
  T.
Jan Degens Gedet. en Geexecuteerden



ƒ 0 – 9 – 0
Copije van het Corpus Delicti van Immendorff, gros 3 fol. met sign.
1 – 5 – 0
 – 6 – 0
Diergelijcke Copije van het Corpus dilicti van Hunshoven gros 2 fol. met sign.
1 – 0 – 0
1 – 13 – 0
Diergelijcke Copije van den Diefstal tot Wurm: gros 11 fol. met sign.
3 – 5 – 0
 – 18 – 0
Item Copije van den Diefstal tot Wijnantsrade gros 6 fol. met sign.
2 – 0 – 0



1 – 7 – 0
Item Copije van de persooneele Responderinghen van Matthis Sengen groos 9 fol. met sign.
2 – 15 – 0
1 – 1 – 0
Item van de persooneele Responderinghe van Philip Herseler gros 7 fol. met sig.
2 – 5 – 0
 – 18 – 0
Item van de persooneele Respondeeringhe van Leonardt Spirts gros 6 fol. met sig.
2 – 0 – 0
1 – 1 – 0
Item van de gheene van Hermanus Huigens gros 7 fol. met sign.
2 – 5 – 0
1 – 4 – 0
Item voor de Copije van de gheene van Mathias van de Bergh gros 8 fol. met sign.
2 – 10 – 0



5 – 0 – 0
Voor de reijse gedaen naer Valckenborgh om aldaer voors. Copijen te Maecken - voor gaen en te Ruggekeeren
6 – 0 – 0
4 – 15 – 0
Voor Extract van verbaelen gros 19 fol. met sign.
5 – 5 – 0
3 – 0 – 0
Voor drij inventarissen gemaeckt in voors. saecke
3 – 0 – 0
3 – 0 – 0
Voor depesch van 3 requisitoriales soo op de Heeren van Heerlen als den Heere Voght van Sittardt
3 – 0 – 0
2 – 0 – 0
Voor Copije en Registratie van Vonnis
3 – 0 – 0
 – 10 – 0
Voor desen staet en Copije Reseve dijn
0 – 10 – 0
–––––––––
27 – 2 – 0

–––––––––
40 – 0 – 0

G. Lindemans Secr. Subs.










Naar boven


Email





INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER