DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenDiverse Kosten

Diverse kosten voor arrestatie en detentie betaald in 1777/78
Nat. Arch. - Arch. Stat. Gen. - 5871

   
Specificatie der verschotten
wegens detensie en andere costen
door den L(uitenan)t Dros(saer)t Vignon gedaen zedert 20 octob. 1777 tot den
4 juny 1778 Reg.
  Betaalt aen de cipier Bogman wegens
  detensie costen der crimineelen ....................... f 36-8-
  Sulx van den 20 octob. tot 14 (novem)bre 1777
  Van den 15e decemb. 1777 tot den 8 febru.
  1778 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 39- 8-2
  Van 9 february tot 5 april . . . . . . . . . . . . . . . . . f 18- 4-
  Van 6 april tot 4 juny 1778
............................... 23-10
                                                                              
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 117-10-2

  Aen Lamberts voor geleverde groemert bet.      f 2- 4-3

  Aen den Borgmr. Kleijnen van Klimmen
  voor gedaene vacatiens tot apprehensien,
  executien als andersins in plaetse van
  sestig g(u)l(den) gemodereert en betaalt met   f 40-  -
  Brassard van Hulsberg voor sijne
  vacatiens ten voors. eynde, in
  plaetse van f 65 gemodereert en
  betaalt met . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . f 50-  -
                                                                            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  f 209-15-1

  Voorschreven somme betaalt aen de Heer
  Luitenant Drossaert Vignon 4 july 1778

....................... getekent / W. D. Vignon

Naar boven


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER