DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

Kosten verkoop onroerend goed van Michiel Arets, Schaesberg 1744
RHCL Maastricht Landen van Overmaas 7828

Den 25 januarij 1744 versoecht verkoop ter rolle van die goederen van  Micheijl Aerets


Rolle
propositie
depesch
Boede
3 0 0
0 10 0
0 12 2
0 10 0


Den 8 februarij versoecht tweede brieven


Rolle
propositie
depesch
Boede
3 0 0
0 10 0
0 12 2
0 10 0


den 22 februarij versoecht die deerde brieven


Rolle
propositie
depesch
Boede
3 0 0
0 10 0
0 12 2
0 10 0


Den 5 en 6 martij over het opneemen der schattingen, pachten en andere lasten, wie dan oock om te gaen besien die te vercoopene goederen om volgens den waerdije te connen ingeset worden, gevaceert sees uuijren


Comt aen den Hre officier
Secretario idem
9 0 0
6 0 0


Den 7 martij ter rolle versoecht vercoop etc.


Rolle
propositie
3 0 0
0 10 0


Gevaceert over het verkoopen 4 uuijren. Comt aen


den Hre officier
Secretaris idem
de Schepenen vier ... ad 2 gereekent
Boede voor ...
6 0 0
4 0 0
4 0 0
1 0 0


Boede voor het citeeren van den lantmeeter om den derthienden te meeten de vercoechde
0 10 0

Item den derthienden martij gevaceert bij 't overmeeten der voors. goederen ad 4 uuijren


den Hre off.
Secret. idem
6 0 0
4 0 0Naar boven


Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER