DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

Kosten executie en rekening van de beul, Schaesberg 1743
RHCL Maastricht Landen van Overmaas 7828----------------

Den scherprechter Tielborgh met sijne knechten den 16 julij gevaceert op de tortuijre volgens accordt s'daegs ad sees pattacons vier schll. den 17,18 en 19 bij Continuatie, facit voor vier daegen ses en twintigh pattacons,


thut in gld Maestr. gelt
gld. st. ort
104 0 0


den 2 septembris idem op kercke feijten ad sees patt. vier schll. in guldens

26 0 0


Voor verteeringe met logis etc. soo van denselven scherprechter als desselfs knechts ad sees patt. 2 schll. facit in guldens ad
25 0 0


Voor d'Executie 50 patt. gld. ad
voor verteeringe 10 patt. gld. ad

200 0 0
40 0 0


Voor de klousteren ende bandt om het lief twelf schll. - gld ad
Voor een haernaes - gld ad
Voor een hemmkette en Clamme ad
Voor een raedt met twee posten ad

6 0 0
10 0 0
2 0 0
7 0 0


Aen de Costen van de frembde schutters van d'Onderbancken gld ad

4 0 0

Voor 't verteer van den Hre pater ende recognitie
Voor het broodt
Den Boede
Item aen den Expressen directeur van de wacht

---------------------
Naar boven


Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER