DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenKosten Schaesberg

Gerechtkosten Anton Haeselers, Schaesberg
RHCL Maastricht • Landen van Overmaas 7828
Gerichtscosten
In cas Crimin.
D'hr off. der heerl. Schaesberg
  contra
Anthon Haeseliers

Gld.–stvs–ort
1743

Den 17 augusti versocht stricte detentie, arrest en invent. etc. rolle
propositie
depesch
boede voor publ. en affixie
voor d'inventarisatie Secr.
2 schepenen, jeder 10 st.

3 –– 0 –– 0
0 –– 10 –– 0
0 –– 12 –– 2
0 –– 10 –– 0
1 –– 0 –– 0
1 –– 0 –– 0


Den 19° dito versoecht ter rolle verkoop
Rolle
propositie

3 –– 0 –– 0
0 –– 10 –– 0

voor vacatie op verkoop 1 uuijr
den Hre officier
Secret. voor ieder uuijr vacatie 1 gld.
2 schepenen
boede

  1–– 10 –– 0
  1–– 0 –– 0
  1–– 0 –– 0
0 –– 10 –– 0


den 23° dito geιxhibeert interrogatoir feijten van belastinge
Rolle
propositie

3 –– 0 –– 0
0 –– 10 –– 0


Voor vacatie op die personeele responderinge ad twee uuijren
den Hre off.
Secret. idem
4 schepenen
boede


3 –– 0 –– 0
2 –– 0 –– 0
2 –– 0 –– 0
0 –– 10 –– 0


Den 20° sept. ter rollr versoecht naerder verhooringe en afvraeginge etc.
Rolle
propositie

Voor vacatie van een half uuijr
den Hre off.
Secret. idem
2 schepenen
boede

  3–– 0 –– 0
0 –– 10 –– 0


  0–– 15 –– 0
0 –– 10 –– 0
0 –– 10 –– 0
0 –– 10 –– 0


den 12° dito versoecht decret van scerpere examinatie Rolle
propositie

3 –– 0 –– 0
0 –– 10 –– 0

Voor het naesien der Acten en gev. van 't decret ter scerpere Examinatie 3 –– 0 –– 0


den 30° sept. geexhibeert directoir van scerpere Examinatie
Rolle
propositie

3 –– 0 –– 0
0 –– 10 –– 0

Voor twee daegen vacatie over die persooneele responderinge bij scerpere Examinatie ad 18 uuijren
den Hre officier
Secretaris idem
4 Schepenen
boede

27 –– 0 –– 0
18 –– 0 –– 0
36 –– 0 –– 0
3 –– 10 –– 0


Item versoecht recollitie
Rolle
propositie

3 –– 0 –– 0
0 – 10 –– 0

Voor vacatie op recollitie ad vier uuijren
den Hre officier
Secretaris idem
4 Schepenen
boede

 6 –– 0 –– 0
4 –– 0 –– 0
8 –– 0 –– 0
0–– 10 –– 0


Den 20° octembris geλxhibeert Crimineele Conclusie en recht ex actis versoecht
Rolle
propositie *

3 –– 0 –– 0
0 –– 10 –– 0

Item Een uuijr gevaceert over t' inventariseeren der acten
den Hre officier
Secretaris idem
2 Schepenen
boede

1 –– 10 –– 0
1 –– 0 –– 0
2 –– 0 –– 0
0 –– 10 –– 0


Item Een half uijre tot het aencondigen der sententie
den Hre officier
Secretaris idem
Schepenen
boede
0 –– 15 –– 0
0 –– 10 –– 0
0 –– 10 –– 0
0 –– 10 –– 0
den 21° dito gevaceert bij het oprichten der galge en Executie als mede bij publicatie der sententie, alhier gereckent een uuijr
den Hre officier
Secretaris idem
4 Schepenen
boede
0 –– 15 –– 0
0 –– 10 –– 0
1 –– 0 –– 0
0 –– 10 –– 0

Naar boven


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER