DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenKosten Schaesberg

Gerechtkosten Servaes Arets, Schaesberg
RHCL Maastricht • Landen van Overmaas 7828
gerichts Coesten
..........in Cαa Criminali
Den Hre Officier deeser Heerlicheijt
..........Tegens
Servaes Aerets geexecuteerde

Gld.–stvs–ort
1743

Den 30° julij versoecht stricte detentie, arrest, inventarisatie ende sequestratie der goederen, bestialen en effecten en vercoop der teerende panden. Comt voor Examinatie etc.
Rolle
Ample propositie
depesch
boede voor publ. en affixie
voor vacatie op invent. Secr.
2 schepenen

3 –– 0 –– 0
0 –– 10 –– 0
0 –– 12 –– 2
1 –– 0 –– 0
1 –– 0 –– 0


Den 31° dito geexhibeert feijten van belastinge en versoecht verhoor des gedetineerdens
Rolle
propositie

3 –– 0 –– 0
0 –– 10 –– 0

voor vacatie op verhoor 2 uuijren
den Hre officier
Secret. voor ieder uuijr vacatie 1 gld.
2 schepenen
boede

3 –– 0 –– 0
2 –– 0 –– 0
2 –– 0 –– 0
0 –– 10 –– 0


den 5° Augusti ter rolle versoecht vercoop der teerende panden
Rolle
propositie
boede

3 –– 0 –– 0
0 –– 10 –– 0
0 –– 10 –– 0


Den 9° Augusti geexhibeert directoir van Confrontatie
Rolle
propositie


3 –– 0 –– 0
0 –– 10 –– 0

Voor vacatie op Confrontatie met Peter Caspar Konigs ad sees uuijren
den Hre off.
Secret. idem
4 schepenen
boede

9 –– 0 –– 0
6 –– 0 –– 0
12 –– 0 –– 0
0 –– 10 –– 0


den 17° Augusti geexhibeert Crimineele Conclusie en inscriptis
Rolle
propositie

3 –– 0 –– 0
0 –– 15 –– 0

Voor het naesien der Acten en gev. van 't decret ter scerpere Examinatie 3 –– 0 –– 0


den 20° dito geexhibeert directoir van scerpere Examinatie
Rolle
propositie

3 –– 0 –– 0
0 –– 10 –– 0

Voor vacatie op de scerpere Examinatie twee geheele daegen ad 20 uuijren
den Hre officier
Secretaris idem
4 Schepenen
boede

30 –– 0 –– 0
20 –– 0 –– 0
40 –– 0 –– 0
3 –– 10 –– 0


Op den 26° dito versoecht recollitie
Rolle
propositie

3 –– 0 –– 0
0 –– 10 –– 0

Voor acht uuijren vacatie op recollitie
den Hre officier
Secretaris idem
4 Schepenen
boede

12 –– 0 –– 0
8 –– 0 –– 0
16 –– 0 –– 0
1 –– 10 –– 0


Op den 2° septembris ter rolle in saecke gesloeten en recht versoecht
Rolle
propositie

3 –– 0 –– 0
0 –– 10 –– 0

Voor vacatie op invent. der stucken ad een uuijr
den Hre officier
Secretaris idem
2 Schepenen
boede

1 –– 10 –– 0
1 –– 0 –– 0
2 –– 0 –– 0
0 –– 10 –– 0


Den 13° dito bij aencondigen van sententie des doodts gevaceert ad een half uuijr
den Hre officier
Secretaris idem
Schepenen
boede
0 –– 15 –– 0
0 –– 10 –– 0
0 –– 10 –– 0
0 –– 10 –– 0


den 14° dito op Ersoeck van de paters en den gedetineerde wederomme gevaceert op den Casteele van Schaesberg ad een half uuijr
den Hre officier
Secretaris idem
2 Schepenen
boede
0 –– 15 –– 0
0 –– 10 –– 0
0 –– 10 –– 0
0 –– 10 –– 0


den 16° septembris 1743 op de publicatie van sententie en assistentie van Executie gevaceert een half uuijr
den Hre officier
Secretaris idem
4 Schepenen
boede
0 –– 15 –– 0
0 –– 10 –– 0
1 –– 0 –– 0
0 –– 10 –– 0

Naar boven


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER