DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenKosten Schaesberg

Gerechtkosten Mergen Arets, Schaesberg
RHCL Maastricht • Landen van Overmaas 7828

gerichts Coesten
..........in Cáa Criminali
Den Hre Officier deeser Heerlicheijt
..........Tegens
Mergen Aerets geexecuteerde


gl. –– st –– ort


Den 19° julij ter rolle versoecht decret van apprehensie, stricte detentie, arrest, inventarisatie ende verkoop der effecten ende bestialen, welcke sonder verderf niet en connen bewaert worden etc
Rolle
propositie
voor depesch
Boede
voord'inventarisatie Secret.
2 schepenen
3 –– 0 –– 0
0 –– 10 –– 0
0 –– 12 –– 2
0 –– 10 –– 0
1 –– 0 –– 0
1 –– 0 –– 0


Den 23° dito versoecht verkoop der teerende panden
Rolle
propositie
1 –– 10 –– 0
0 –– 10 –– 0

Op 't vercoop gevaceert ad een uuijr
den Hre off.
Secr. voor ieder uuijr vacatie ad 1 gld.
vier schepenen
Boede
3 –– 0 –– 0
1 –– 10 –– 0
1 –– 10 –– 0
0 –– 10 –– 0


Den 24° dito ter rolle geexhibeert
interrogatorien
Rolle
propositie
1 –– 10 –– 0
0 –– 10 –– 0

Eodem gevaceert op de personeele responderingen ad 2 uuijren comt aen de Hr off
Secretaris idem
vier schepenen
Boede
3 –– 0 –– 0
2 –– 0 –– 0
2 –– 0 –– 0
0 –– 10 –– 0


Den 27° dito ter rolle geexhibeert naerder interrogatorien
Rolle
propositie
1 –– 10 –– 0
0 –– 10 –– 0

gevaceert over die naerdere responderinge 2 uuijren
comt aen hr. off.
Secretaris idem
vier Schepenen
Boede
3 –– 0 –– 0
2 –– 0 –– 0
2 –– 0 –– 0
0 –– 10 –– 0

Ter rolle versoecht verhoeringe der gedetineerde in tegenwoordigheijt en in het aengesicht van haeren man bij recollitie en Confrontatie
Rolle
propositie
3 –– 0 –– 0
0 –– 10 –– 0

Voor vacatie over die recollitie en Confrontatie een uuijr alhier aen
den Hre officier
Secretaris idem
vier schepenen
Boode
3 –– 0 –– 0
2 –– 0 –– 0
2 –– 0 –– 0
0 –– 10 –– 0


Den 29° dito gevaceert op verhoeringe van dreij getuijgen ad sees uuijren
den Hre officier
Secretaris idem
twee schepenen
Boode
9 –– 0 –– 0
6 –– 0 –– 0
6 –– 0 –– 0
1 –– 0 –– 0


Den 5° Augusti gevaceert tot recollitie der voors. getuijgen vier uuijren
den Hre officier
Secretaris idem
4 schepenen
boede
6 –– 0 –– 0
4 –– 0 –– 0
8 –– 0 –– 0
0 –– 15 –– 0


Den 2° septembris versoecht naerder verhoor
Rolle
propositie
3 –– 0 –– 0
0 –– 10 –– 0

Voor vacatie op 't naerder verhoor ad 2 uuijren
den Hre. off.
Secretaris idem
twee Schepenen
Boede
3 –– 0 –– 0
2 –– 0 –– 0
2 –– 0 –– 0
0 –– 10 –– 0


Den 3° septembris ter rolle versoecht recollitie
Rolle
propositie
3 –– 0 –– 0
0 –– 10 –– 0

Waerover gevaceert 2 uuijren
den Hre. off.
Secretaris idem
4 Schepenen
Boede
3 –– 0 –– 0
2 –– 0 –– 0
4 –– 0 –– 0
0 –– 10 –– 0


Item ter rolle geexhibeert Criminele Conclusie en in saecke gesloeten
Rolle
propositie
3 –– 0 –– 0
0 –– 10 –– 0

Den 4° septembris gevaceert tot het inventariseeren der stucken een uuijr
den Hre officier
Secretaris ut ante
2 schepenen
boede
1 –– 10 –– 0
1 –– 0 –– 0
2 –– 0 –– 0
0 –– 10 –– 0


Den 13° septembris gevaceert tot het aencondigen der sententie een half uuijr
den Hre officier
Secretaris ut ante
2 schepenen
Boode
0 –– 15 –– 0
0 –– 10 –– 0
0 –– 10 –– 0
0 –– 10 –– 0
Den 16 septembris 1743 gevaceert tot publicatie der sententie en assistentie van Executie een half uuijr
den Hre officier
Secretaris idem
vier schepenen en boode
0 –– 15 –– 0
0 –– 10 –– 0
1 –– 10 –– 0


Naar boven


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER