DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenLand van Rode

Staat van kosten bij het proces van Anna Werdens

15 mei 1751    RHCL Maastricht - LvO 3157


1743
 present Schepenen
Staet van vacatiλn en devoiren
gedaen door de Justitie van
Ubach in crimineel Saecke
Tegens
de geλxecuteerde Anna Weerden
huijsvrouw van Leonard Errens

Den 27e meert heeft den heere officier versocht en geobtineert corporeele apprehensie van gemelte Anna Werden

Wolters, Wijnants, Bormans, Dortant, Steiffels ende Kleuter
comt voor den heer officiere ad       -       -
voor Rolle       -       -       -       -       -       -
voor depesch           -       -       -       -       -
voor den Bode voor de apprehensie         -

pattac.  Schl. Stvs
  ..  ––  6  ––  ..
  ..  ––  1  ––  ..
  ..  ––  4  ––  ..

Wolters, Wijnants, Bormans, Dortant, Steiffels ende Kleuter        ijdem
Den 29e april heeft den heere officiere versocht de stricte detentie mitsgaeders arrest en sequestratie en maecken van inventaris der Mobiliλn - comt aen den heere officier       -
voor Rolle          -       -       -       -       -       -
voor inventaris p 4 a uuijr           -       -       -


  ..  ––  6  ––  ..
  1  ––  1  ––  ..
Wolters, Steiffels ende Kleuter
Den 4e meij heeft den heere officier geλxhibeert interrogatoriλn met feijten van Belastinge ten Eijnde van responderinge - comt aen den heere officier voor't opstellen der gemelte feijten       -       -       -       -       -
aen de Rolle         -       -       -       -       -       -

  ..  ––  6  ––  ..

Eodem de responderinge geschiet sijnde daerover gevaceert twee uuijren - comt       -
aen de Bode pro Custodia audientiζ           -
aen den greffier pro Copis           -       -       -


  2  ––  2  ––  ..
  ..  ––  1  ––  ..
  ..  ––  2  ––  ..

Wolters, Steiffels ende Kleuter
Den 13en augusti heeft den heere officiere versocht en geobtineert confrontatie van diezelve met Christophle Kleijnen, Maria Peters en Jacobus Hanssen op feijten van confrontatie eodem geλxhibeert - comt daerover aen den heere officie     -       -       -
aen de Rolle        -       -       -       -       -       -


  ..  ––  6  ––  ..

Eodem dieselve confrontatiλns successive geschiet sijnde
daerover gevaceert vier uuijren comt        -
aen den Bode pro Custodia       -       -       -
aen den greffier voor Copije     -       -       -  4  ––  4  ––  ..
  ..  ––  2  ––  ..
  ..  ––  3  ––  ..


Wolters, Wijnants, Steiffels ende Kleuter
den 17e augusti heeft den heere officier genomen crimineele conclusie ten Eijnde van tortuijre - comt aen denselven daervoor    -
voor Rolle        -       -       -       -       -       -  ..  ––  6  ––  ..

Eodem de acten geλxamineert en gedecre- teert comt voor 1½ uuijre Lecture en decretement     -       -       -       -       -       -
voor depesch van't Decret        -       -       -


  1  ––  1  ––  ..
  ..  ––  1  ––  ..

       ijdem
noch denselven daege dieselve gestelt ter Scherpere Examinatie, daerover mits dieselve tot de Spaenschen stevel sich hadde Laeten torqueren, geweest 4 uuijren       -       -       -
voor den Bode pro Custodia audientiζ       -
aen den greffier voor Copije       -       -       -
  6  ––  ..  ––  ..
  ..  ––  2  ––  ..
  ..  ––  1  ––  5
Den 19en dito augusti heeft den heere officier versocht recollitie - comt
voor de Rolle      -       -       -       -       -       -


  ..  ––  6  ––  ..
Wolters, Wijnants, Steiffels ende Kleuter Eodem dieselve effectueert, daerover gevaceert mits de gedetineerde alle haer bij Scherpere examinatie gedaene bekentenisse wederoepen, ex post autem wederomme gestaen ende drij uijren p sess. comt         -
aen den Bode pro Custodia auditoriζ       -
voor Copie aen den greffier      -       -       -

  4  ––  4  ––  ..
  ..  ––  1  ––  5
  ..  ––  1  ––  5

ijdem
Den 22en augusti heeft den heere officier finalijck tegens dieselve geconcludeert  comt aen denselven  -  voor Rolle comt      -       -  ..  ––  6  ––  ..
ijdem
Den  .... augusti is gesententieert in Saecke gevaceert over de Lecture twee uuijren     -
aen den Bode pro Custodia       -       -       -
aen den greffier pro Copia Sententie         -


  1  ––  4  ––  ..
  ..  ––  2  ––  ..
  ..  ––  4  ––  ..

aen den selven voor't aencondigen van de Doot mits gaeders publicatie van Sententie in Lco Supplicij      -       -       -       -       -       -
aen twee Schepenen daerbij present     -       -  ..  ––  7  ––  ..
  ..  ––  3  ––  ..


omnes
aen den heere officier voor 't doen vol- trecken van d'Executie       -       -       -       -
aen vier Schepenen bij d'Executie present  -


  1  ––  4  ––  ..
  ..  ––  6  ––  ..

voor confectie van desen staet
  ..  ––  3  ––  ..
 33  ––  3  ––  5

getaxeert ter Somme van drij en dertich
pattacons 3½ schillingen    heden den
15e Maij 1751


Ter ordonnantie
P.C. Poyck


Naar boven


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER