DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenLand van Rode

Staat van kosten bij het proces van Leonard Errens

15 mei 1751    RHCL Maastricht - LvO 3157


1743
pr誑entes Schepenen
Staet van devoiren en vacatin
gedaen bij  den gerichte van
Ubach in Saecke Crinineele
Tegens
den  in veatu(?) gestorvenen
Leonard Errens

Wolters, Wijnants, Bormans, Dortant, Streiffels ende Kleuter
Den 28en meert heeft den heere officier versocht apprehensie van voors. Leonard Errens. Comt aen de Rolle          -       -       - patt.  Sch.  Stvs

  ..  末  6  末  ..

voor depesch       -       -       -       -       -       -
aen den Bode voor apprehensie           -       -

  ..  末  1  末  ..
  ..  末  4  末  ..Wijnants, Bormans, Dortant, Streiffels ende Kleuter
Den 26en april heeft den heere officier overgegeven ten Eijnde van responderinge Interrogatorin met feijten van Belastinge
comt aen denselve daervoor
Rolle        -       -       -       -       -       -       -

  ..  末  6  末  ..


ijdem
Eodem dieselve responderinge geschiet en daerover gevaceert drij uuijren        -       -
aen de Bode pro Custodia aud.        -       -
aen den greffier pro Copia       -       -       -


  3  末  3  末  ..
  ..  末  1  末  5
  ..  末  3  末  ..

Wolters, Wijnants, Streiffels en Kleuter
Den 2en Meij heft den heeere officier versocht en geobtineert Confrontatie van den crimineelen met Niclaes Peeters en Maria Peeters. Comt voor Roll    -       -       -       -


  ..  末  6  末  ..


ijdem

Eodem die Confrontatie geffectueert en daerover gevaceert vier uuijren. Comt       -


  4  末  4  末  ..

aen den Bode pro Custodia aud.        -       -
aen den greffier pro Copia         -       -       -

  ..  末  2  末  ..
  ..  末  3  末  ..

Wijnants, Bormans, Streiffels ende Kleuter
Den 5en Junij heeft den heere officier geconcludeert ter Scherper Examinatie
Rolle        -       -       -       -       -       -       -


  ..  末  6  末  ..


Eoden naer examinatie van twee uuijren dieselve gedecreteerd comt       -       -       -


  1  末  4  末  ..

aen den Bode pro Custodia       -       -       -
aen den greffier pro Copia Decreti    -       -

  ..  末  2  末  ..
  ..  末  2  末  ..

Wijnants, Bormans, Streiffels en Kleuter
Den 5en dito is denselve ingevolge Decreti gestelt ter Scherper Examinatie op versoeck ter Rolle van d'heer officier. Comt voor Rolle


    末  6  末  ..

ijdem

daerbij gevaceert p Ses ten minste sess uuijren       -       -       -       -       -       -       -


  9  末 ijdem
Den 6e dito mits gemelte criminele in veatu(?) overleden, heeft den officier versocht visitatie van't doode Corpus
voor Rolle        -       -       -       -       -       -  ..  末  6  末  ..

ijdem

welcke visitatie oock eodem geschiet en daerover gevaceert 1 uuijr        -       -       -


  1  末  4  末  ..

ijdem
Eodem heeft den heere officier geconcludeert dat het doode Lichaem soude gepriveert sijn van de geweijde aerde. Mitsgaeders versocht confiscatie en condemnatie in de Costen. Comt aen derselve      -       -       -       -       -
Voor Rolle          -       -       -       -       -       -

  ..  末  6  末  ..


Eodem d'acten gelesen en gesententieert waerover gevaceert twee uuijren, comt       -


  1  末  4  末  ..

aen den Bode pro Custodia         -       -       -
aen den greffier pro Copia          -       -       -
voor Confectie van deesen staet  -       -       -
  ..  末  2  末  ..
  ..  末  2  末  ..
  ..  末  3  末  .. 29  末  6  末  5

Item getaxeert aen d'heer oficier
voor schrijftueren en propositin


getaxeert ter somme van negen en twintich
pattacons  6ス schillingen
       heden den 15en Maij 1751


Ter ordonantie
P.C. Poyck     
Naar boven


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen ゥ Maaike van Eekelen

REGISTER