DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenLand van Rode

Staat van kosten bij het proces van Christoffel Kleijnen

15 mei 1751    RHCL Maastricht - LvO 3157

1743
Staet van gerichts Costen
in saecke crimineel van den
ge๋xecuteerde Christophle Kleijnen

Den 28en meert heeft den heere officier versocht
de stricte detentie van den Crimineelen Chris-
presentes schepenen Wolters, Wijnants, Bormans, Streiffels en Kleuter
tophle Kleijnen. – Comt voor rolle
aen den heere officier voor ordre van apprehensie:
voor convocatie      -      -      -      -      -      -
aen den Bode voor apprehensie    -      -      -
aen den greffier voor depesch      -       -      -
 .. ––  6 ––  ..


 .. ––  6 ––  ..
 .. ––  4 ––  ..
 .. ––  1 ––  ..


Wijnants, Streiffels en Kleuter
Den 20en april heeft den heere officier ge๋xhibeert interrogatori๋n met feijten van Belastinge. Comt aen de Rolle      -      -      -
aen den heere officier voor de interrogatori๋n


 .. ––  6 ––  ..
 .. ––

      ijdem
Eodem is de responderinge ge๋ffectueert
daerover gevaceert drij uuijren      -      -      -
aen den Bode voor Custodia audientiๆ        -
aen den greffier  pro Copia     -      -      -      -


 3 ––  3 ––  ..
 .. ––  2 ––  ..
 .. ––  3 ––  ..


Wijnants, Bormans, Streiffels en Kleuter
Den 27en april heeft den heere officier versocht en geobtineert confrontatie tegens Niclaes Peeters ende desselfs Dochtere Maria comt aen Rolle         -      -      -      -      -      -


 .. ––  6 ––  ..

   ijdem
Eodem dieselve Confrontatie ge๋ffectueert daerover gevaceert vijf uuijren      -      -      -
aen den Bode pro Custodia     -      -      -      -
aen den greffier pro Copia      -      -      -      -


 5 ––  5 ––  ..
 .. ––  3 ––  ..
 .. ––  5 ––  ..


Wolters, Wijnants, Bormans en Dortant
Den 10en Junij heeft den heere officier ge๋xhibeert crimineele Conclusie en versocht daerover Decret ten Eijnde van torture
comt aen de Rolle    -      -      -      -      -      -
aen den heere officier      -      -      -      -      - .. ––  6 ––  ..

Eodem in saecke gedecreteert naer Examinatie en Lecture der acten, waerover gevaceert twee uuijren     -      -      -      -      -
aen den Bode pro Custodia     -      -      -      -
aen den Greffier voor Depesch      -      -      - 1 ––  4 ––  ..
 .. ––  2 ––  ..
 .. ––  2 ––  ..

Wolters, , Bormans, Streiffels en Kleuter
Den 11 dito heeft den heere officier versocht dat ingevolge voorschreven Decret den crimineelen soude worden gestelt ter Scherpe Examinatie. Comt voor Rolle       -      -      -


 .. ––  6 ––  ..


Eodem dieselve ge๋ffectueert op vraeg articlen eodem ge๋xhibeert.
Comt voor d'opstellen van de artikelen aen den heere officier    -      -      -      -      -      -
     ijdem
over gemelte torture en responderinge gevaceert de 11 et 12en dito ten minste acht uuijren      -      -      -      -      -      -      -      -
aen den Bode pro Custodia   -      -      -      -
aen den greffier voor copije  -      -      -      -12 –– .. ––  ..
 .. ––  4 ––  ..
 1 ––  2 ––  ..
Wolters, Bormans, Dortant, Streiffels en Kleuter

    ijdem
Den 3en Julij versocht en geobtineert bij den heer officier Recollectie. Comt voor Rolle -

daerover eodem gevaceert vier uuijren comt
aen den Bode pro Custodia    -      -      -      -
aen den greffier pro Copia     -      -      -      - 6 ––  .. ––  ..
 .. ––  2 ––  ..
 .. ––  4 ––  ..


   ijdem ut ante
den 21e augusti heeft den heere officier ge๋xhibeert crimineele Conclusie theffens rechts administratie versoeckende
comt aen den heere officier voor dieselve    -
aen de Rolle      -      -      -      -      -      -      -
aen den gerichte voor Inventarisatie der acten
voor de greffier voor confectie van denselven

 .. ––  6 ––  ..
 .. ––  6 ––  ..
 .. ––  2 ––  ..

Den .. dito definitivelijck in saecke gesen- tentieert en over de Lecture drij uuijren comt
aen den Bode pro Custodia audientๆ    -      -
aen den greffier voor copie van sententie     -


 2 ––  2 ––  ..
 .. ––  2 ––  ..
 .. ––  4 ––  ..

Item comt aen denselven voor't aencondigen van de Doot als voor publicatie van Sententie in Loco Supplicij     -      -      -      -      -      -

 .. ––  7 ––  ..

Item comt aen twee schepenen bij't aen condigen van de Doot present geweest sijnde


 .. ––  3 ––  ..

Item aen den heere officier om de Justitie te doen voltrecken      -      -      -      -      -      -
 1 ––  4 ––  ..
      omnes
Item aen vier schepenen aldaer present      -

 .. ––  6 ––  ..

Item aen den greffier voor confectie van desen staet

 .. ––  3 ––  ..

NB–
hierbij te voegen de Confrontaties en Copijen

47 ––  5 ––  ..

getaxeert ter somme van seven en viertich pattacons vij schillingen
heden den 15ฐ Maij 1751
Ter Ordonantie
P.C. Poyck


Naar boven


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen ฉ Maaike van Eekelen

REGISTER