DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenLand van Rode

Staat van kosten bij het proces van Maria Peeters

15 mei 1751    RHCL Maastricht - LvO 3157
Staet van gerichte Costen en devoiren
door de Justitie van Ubach gedaen
in Saeke Crimineele
Maria Peeters Dochter van
het Blockmanneke


1743
Voor eerst heeft den heere officier dieselve doen apprehenderen en met schutten doen bewaeren    comt voor ordre van apprehensie aen gemelte officier          -     -     -     -     -
aen den Bode voor apprehensie     -     -     - .. ––  6 –– ..
 .. ––  4 –– ..


præsentes d'heere officier, greffier, schepens Wolters, Wijnants, Dortants, Streiffels en Kleuter


Den 28en april heft den heere officier versocht en geobtineert dat gemelte crimineele mochte worden gebrocht naer't Casteel van s'Hertogenraede en gestelt in secure en vaste detentie. Comt voorde Rolle
aen den greffier voor depesch         -     -     -

 .. ––  6 –– ..
 .. ––  1 –– ..

Præsentes Wolters, Streiffels ende Kleuter beneffens d'heere officier en greffier

Den 3e april heeft den heere officier geëxhibeert interrogatoriën en daerop versocht responderinge . Comt aen d' heer officier voor interrogatoriën     -     -     -     -
voor Rolle       -     -     -     -     -     -     -     -

 .. ––  6 –– ..

ijdem
Eodem dieselve responderinge geëffectueert en daerover gevaceert 2 uuijren     -     -     -
aen den Bode pro Custodia      -     -     -     -
aen den greffier voor copie derselver    -     -

 2 ––  2 –– ..
 .. ––  1 –– ..
 .. ––  2 –– ..

præsentes schepens Wijnants, Streiffels ende Kleuter•

Den 19e april heeft den heere officier versocht en geobtineert recollitie
comt voor Rolle     -     -     -     -     -     -     - .. ––  6 –– ..


Eodem dieselve recollitie geëffectueert
comt voor drij uuijren vacatie ... sess.  -     -
aen den Bode pro Custodia audit.         -     -
aen den greffier voor Copije    -     -     -     -

 4 ––  4 –– ..
 .. ––  1 –– ..
 .. ––  4 –– ..


Wolters, Wijnants, Streiffels ende Kleuter

Den 14en Junij heeft den heere officier dat dieselve gedetineerde de novo soude worden gesisteert om volgens haer eijge offer meerdere bekentenisse te doen
comt voor Rolle     -     -     -     -     -     -     -
voor vacatie daertoe ... twee uuijre       -      -
voor Copije      -     -     -     -     -     -     -     -
aen den Bode pro Custodia audit.          -     -

 .. ––  6 –– ..
 2 ––  2 –– ..
 .. ––  2 –– ..
 .. ––  1 –– ..


præsentes Wolters, Bormans en Dortant

Den 21e dito heeft den heere officier wederomme versocht dat dieselve Crimineele op haer eijge versoeck soude worden gesisteert om verdere depositie te doen
comt aen de Rolle      -     -     -     -     -     -

 .. ––  6 –– ..

ijdem
Eodem dieselve depositie geschiet en daerover gevaceert een uuijr, comt     -     -
pro cutodia audit.       -     -     -     -     -     -
pro Copia       -     -     -     -     -     -     -     -

 1 ––  1 –– ..
 .. ––  1 –– ..
 .. ––  1 –– ..Wolters, Wijnants, Streiffels en Kleuter

Den .. augusti heeft den heere officier tegens dieselve gedient finale conclusie
comt voor dieselve ...
voo Rolle     -     -     -     -     -     -     -     -
 .. ––  6 –– ..


den .. augusti in saeke definitivelijck gesententiëert. Comt voor vacatie en Lecture der acten ... 3 uuijren     -     -     -     -     -
aen den Bode pro Cutodia audi.        -     -
aen den greffier pro Cpoia sententiæ       - .. ––  2 –– ..
 .. ––  4 –– ..
 .. ––  7 –– ..

aen denselven voor't aencondigen xxxx en publicatie van Sententie     -     -     -     -     -
 .. ––  3 –– ..
Wolters, Wijnants, Streiffels en Kleuter Item aen twee schepenen bij't aencondigen van de doot present geweest sijnde      -     -
 .. ––  6 –– ..

aen den officier voor't doen voltercken de Excutie     -     -     -     -     -     -     -     -     -
 1 ––  4 –– ..
Omnes
aen vier Schepenen aldaer present       -     -  .. ––  6 –– ..

aen den greffier voor deese staet   -     -     -  .. ––  3 –– ..

NB. hieronder moeten gestelt worden
de confrontatiens met vremden24 ––  4 –– ..

getaxeert salvo die Confrontatien
ter somme van vier en twintich pattacons
vier schillingen, heden den 15en Maij 1751Ter ordonantie
P.c.Poyck
Naar boven


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER