DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Bok

BEELDVORMING

Entree                Documenten             Proceskosten           Land van Rode


Verteringen bij de executie van Jacob Tribels (en Nicolaes Peters)
R.H.C.L. Maastricht     L.v.O.   3157

verteeringe bij mij ondergeschreven geschiet

door d'Heere Schouteth en Justitie van
ubach, ende voordere persoonen op
den dagh van Executie van Jacob
tribels
Voor Eerst op den selven dagh thijn persoonen   p   s    b   m
getracteert stelle voor ider persoon 2 Sch. facit   2 - 4 - 0 - 0
aen wijn voor 15 Sch. facit -----------------------     1 - 7 - 0 - 0
voor het afhaelen van den wijn tot
Hunshoven aen den Expressen betaelt ----------    0 - 1 - 0 - 0


item reste nogh eene tonne bier te betaelen
gedroncken door de Schutten bij executie
van het blockmângen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             1 - 2 - 0 - 0
                                                paulus Bloemen    Scheffen
dese vijff pattacons ses schil. sijn betaelt                            --------------
uijtte vercochde mobiliaire Effecten van          =              5 - 6 - 0 - 0
den geexecuteerde christian geilens


Naar bovenEmail
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER