DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskosten

Rekening van timmerman voor het maken van schavot en galg in Nieuwstadt dec. 1743
RHCL  Hof van Gelder 453/1063 - Transscriptie W.A.M. Donners
Eerder gepubliceerd in Limb. Tijdschr. v. Genealogie 2012/3 p.69

 


Rekening van den arbeidslohn van het maecken van het
houdtwerck an het gerygt tot Nieuwstadt dewelcken
gedaen is in den jaer 1743 den 20 december denwelcke
arbeit aan mij onderschrieven versocht is van den
herren drossaert, scholtis ende schepenen tot
Nieuwstadt.

Ten ersten ghemaeckt een galg, daeran gearbeit met
ons vieren drey dagen den arbeitslohn gereckent
in twe dobbel dagh, gelt jeder timmermans
arbeyder des daghs 2 gulden Brabants.
24 - 0

Een schavoedt gemackt op paelen, sees voeten
hogh ende het schavot 16 voeten in het vierkandt
daerbij gesedt twe brandtpaelen daeran gearbeit
met ons 5 vief dag:
50 - 0

Noch gearbeit met ons dreyen een naght aen een
kruis ende het geene daer touw behort:
6 - 0

Om hetselve werck naer Montfort ontboden ende
een naght moeten onder wegen bleijven
2 - 0

83 - 0

(was getekend)
Peter Mevissen, tummerman tot Nieuwstadt

 

Naar boven


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER