DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskosten


Specificatie kosten van advocaat en procureur in het proces tegen Peter Mengelers
Nat. Arch. - ASG - 5871

 


In saake
 Peter Mengelers tot
Climmen gexecuteert

Eerstelijk comt aen den advocaet voor recapitulatie der
acten en beschuldigingen......................................................f  4 - ,, - ,,

Aen denselven voor het effectueren der
apprehensie.....................................................................6 - ,, - ,,

Procureur voor sijne assistentie.................................- 3 -  ,, - ,,

Advocaet pro arrha                                                         8 - ,,  - ,,

Procureur                                                                        4 - ,,  - ,,

Aen den advocaet voor confectie
van interrogatorin                                                         4 - ,,  - ,,

Procureur voor deselve affgehaeld, gecopieert
en ter tekeninge gebragt te hebben                               1 - 10 - ,,

. 24 Aug. Denselven voor exhibitie                                         1 -  ,, -  ,,

Advocaet voor assistentie
bij de eerste verhooringe                                               2 - ,, - ,,

Item voor gehoudene conferentie
met den Luitenent-Drossard                                          3 - ,, - ,,

Aen denselven voor confectie van
artikelen van confrontatie                                              5 - ,, - ,,

Procureur voor deselve affgehaeld, gecopieert
en ter tekeninge gebragt te hebben                               1 - 10 - ,,

October 20. Denselven voor exhibitie                                    1 - ,, - ,,

Advocaet voor assistentie bij de confrontatie             - 2 - ,, - ,,

Aen denselven voor examinatie der
responsiven en gehoudene conferentie
met den Luitenant-Drossard                                          3 - ,, - ,,
                                                                                      覧覧
                                                                                       49 - ,, - ,,


P.2                                                                                  49 - ,, - ,,

En vermids daer uyt bleek dat den gedetineerden
bij sijne negative bleef persisteeren, comt aen den
advocaet voor recapitulatie der acten om scherper
examen te vragen                                                            4 - ,, - ,,

Voor confectie van proposikelen dien eynde                 2 - ,, - ,,

Procureur voor deselve ter rolle gedicteert te hebben  1 - ,, - ,,

't Welk geaccordeert sijnde comt advocaet voor
confectie van interrogatorin                                         4 - ,, - ,,

Procureur voor deselve affgehaeld, gecopieert en
ter tekeninge gebrogt te hebben                                    1 - 10 - ,,

Denselven voor exhibitie                                                 1 - ,, - ,,

Advocaet voor assistentie bij de scherpere
examinatie ten minsten 6 uyren                                     12 - ,, - ,,

October 27/28. Aen denselven voor vacatie ten dien einde   8 - ,, - ,,

Voor de torture 2 - ,, - ,,

Procureur voor de recollectie ter rolle versogt te hebben 1 - ,, - ,,

Advocaet voor assistentie bij deselve                             2 - ,, - ,,

October 29. Alsmede voor speciale vacatie ten dien eynde  8 - 10 - ,,

Voor peerde huyr                                                             2 - ,, - ,,

En vermits den gedetineerde bij deselve sijne
gedaene Confessie revoceerde, comt aen den
advocaet voor daerover met den Luitenant-Drossard
geconfereert te hebben                                                    3 - ,, - ,,

Denselven voor confectie van propositie tot repetitie
van scherper examen                                                       4 - ,, - ,,

                                                                                         覧覧
                                                                                       105 - 10 - ,,


P.3                                                                                    105 - 10 - ,,

Procureur voor deselve ter rolle gedicteert te hebben   1 - ,,  -  ,,

Advocaet voor assistentie bij deselve ten minsten 6
uyren, inbegrepen de nadere verhooringen vermits
de revocatie bij recollectie gebeurt                                16 - ,, - ,,

Voor speciale vacatie ten dien einde                               8 - 10 - ,,

Voor paerde huyr                                                               2 - ,, - ,,

Procureur voor de recollectie ter rolle versogt te hebben 1 - ,, - ,,

Advocaet voor assistentie bij deselve                              2 - ,, - ,,

Aen denselven voor examinatie der responsiven en
gehoudene conferentie met den Luitenant-Drossard      3 - ,, - ,,

Item comt aen den libellant voor examinatie der
processale stukken om te dienen van clagt en conclusie 4 - ,, - ,,

Voor confectie van clagt en conclusie                               8 - ,, - ,,

Procureur voor deselve affgehaeld, gecopieert en
ter tekeninge gebragt te hebben                                      2 - ,, - ,,

Denselven voor exhibitie                                                  1 - ,, - ,,

Advocaet voor alle extraordinaire devoiren                    6 - ,, - ,,

Procureur pro extraordinariis                                            3 - ,, - ,,

Advocaet voor opsoeken, confectie en duplicaet
van deesen staet                                                                5 - ,, - ,,

                                                                                          覧覧
                                                                                       168 - ,, - ,,

 

Naar bovenEmail

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen ゥ Maaike van Eekelen

REGISTER