Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailGerardts


173a

Piro Gerardts, op de Steenweg in Sittard, aangehouden 1743

 • Peter. GERARDTS
Bernard
Beckx


  Peter Gerardts of Gerades, genaamd Piro woont in Sittard op de Steenweg, van zijn afkomst of kostwinning is niets bekend. Hij laat twee maal een kind dopen in de Grote Kerk, in 1732 en 1736, zijn echtgenote wordt daarbij respectievelijk Anna Maria Dumaijerie en Anna de Morey genoemd.
Peter wordt door Bernard Beckx op 6 nov. 1743 genoemd als één (van de honderd) leden van de bende die deze kent.
Voogd J.H. Grein van ambt Sittard vraagt inlichtingen in een brief d.d. 31 dec. 1743 aan de drossaard van het Ambt Montfoort en schrijft dat Peter één van de 'von mir würcklich in arrest genohmene' is. In een brief van 3 febr. 1744 vraagt Grein, kennelijk in opdracht van de Hofrat van Gulik, om protocollen met formele bewijskracht, biedt zelfs aan voor het overschrijven te betalen als dat te duur is voor die van Montfort. De Voogd noemt Peter daarbij een aartsschelm, die meegedaan heeft aan de kerkdiefstal in Spaubeek.
Het verdere verloop van de procedure is niet duidelijk, maar aannemelijk is dat het niet tot een veroordeling is gekomen omdat de bewijsmiddelen niet voldeden aan de eisen van de Gulikse strafrechtprocedure.
Sleinada schrijft daarover (p.18): '.... hadden de Guylikers uit het ambt Sittard ook eenige gevangenen naer Guylik opgebrogt, maer die in de hegtenisse niet stierven waeren de gelukkigste: dewyl zy toen ter tyd een goeden Exculpator hadden en bovendien de Rechters niet bloedgierig waeren, .... en diensvolgens nae een onderzoek der zake won den Exculpator het proces, en men liet de gevangenen leevende naer huijs gaen.'
Van Peter of zijn gezin is geen spoor meer gevonden in Sittard.
ZIE VERDER:

— LIT. - R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg', Deel III (2020) p. 24, 43/4, 55/6, 246.

© Maaike van Eekelen

• •
««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER