DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS

GERECHTSKOSTEN

Entree    Documenten    Gerechtskosten Afwikkeling van de liquidatie van het bezit van de veroordeelden


Bokkerijders


EMAIL


Inventaris huisraad Christiaan Kirckhofs Hzn 1743

Inventaris Joannes Gardenier 1743

Verkoop vee en fruit van Johannes Raets 1751

Inventaris roerende goederen Emond Smeets 5 nov. 1773

Inventaris onroerende goederen Emond Smeets 12 nov. 1773

Aanbreng goederen van Peter Claessen 17 febr. 1774

Aanbreng goederen van Peter Muylkens 24 jan. 1775

Aanbreng van de goederen van Peter Mengelers 30 jan. 1775

Scheiding en deling van de boedel van Pieter Mingelers
3 maart 1775

Aanbreng goederen van Christiaen Ramakers 3 apr. 1775

Aanbreng goederen Leonard Kunkels 27 juni 1775

Scheiding en deling goederen van Peter Nacken 27 juni 1775

Aanbreng goederen Willem Jongen 28 juni 1775

Aanbreng goederen Joannes Dirckx 29 juni 1775

Taxatie goederen Hendrik Collaris 1776

Scheiding en deling van de boedel  Leonard Hoenen  26 juni 1776

Scheiding en deling goederen Lambert Kunkels 19- juni 1776

Scheiding en deling goederen van Andries Sistermans 4 juli 1776

Verklaring over goederen Leonard Maas 3 aug. 1776

Bezit van de de vrouw van Swelsen na de confiscaties


Huizen
huis
.Huizen


Openbare verkoop vaste goederen  van Peter Muilkens,Gerard Sijben, Stas Pakbier en Lins Schouteten Valkenburg (1 en 26 april en 16 juni 1775)

Lijst andere crediteuren - Veilingvoorwaarden

Openbare verkoop 1 april 1775

Openbare verkoop 26 april en 16 juni 1775

Slotliquidatie 19 november 1776Huizen
huisINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER