DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree • Documenten • Proceskosten • Liquidatie


Verkoop levende have van aangeklaagden in Heerlen juni-aug. 1773
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168

5 mei 1773

Conditiens in gevolge welke
op Heeden den vijfden Meij
1773 Ter instantie van den
welEdelen gestrenge Heer
J.G. Farjon Lt.-Drossard
s'Lands van Valkenborg
nom. officii sullen worden ver-
kogt de naevolgende Besti-
alien en Bijnen toebehoorende
aan de gedetineerde Persoon
hier naar te noemen
...

van Matthijs Senden

+
betaalt
Een koeije verbleeven aan Servais Jorissen voor vier en vijftig guldens
Borge Joannes Kuijpers

ƒ 54 –,–


betaalt
Een koeije verbleeven aan Matthijs Weelen voor
Borge Gerardus Weelen

ƒ 45 –,–


betaalt
Een koeije verbleeven aan Willem Senden voor
Borge Eurling Senden
ƒ 56 –,–


solvit ƒ5
solvit
Een Rund Gerardus Weelen
Borge Matthijs Weelen
ƒ 30 –,–


betaalt
Een kalf Frederik Smeets

ƒ 5 –,–van Harmanus SendenEen Koeije Joannes Otten
Borge d'Hr. Scheepen VCraen
ƒ 49 –,–

betaalt
Een Rund Lambertus van de Berg
Borge Jacobus Stijfs
ƒ 17 –,–Betaalt aan de vrouw van
Hermanus Sengenƒ 5 –,–

Nicolaes Hersseler


betaalt
Een Koeije N. Picard
ƒ 51 –,–

betaalt
Een koeije Joannes Spijkers
Borge D'Hr. adv. Lamberts
ƒ 58 –,–


Een rund verbleeven aan D'Hr.
Drossard voor

ƒ 10 –,–


Een kreem met ses baggen
verbleeven aan Joannes Spijkers
Borge adv. Lamberts

ƒ 41 –,–

solvit
Een kreem Gerardus Schils
ƒ 35 –,–

solvit ƒ 9 –
betaalt in't geheel
Een veulen Hermanus Vijgen
ƒ 27 –,–Matthijs van den Berg


solvit
Een kleen Rintje Dion. Schils
Borge Joannes Schils

ƒ 14 –,–

betaalt
Een Rintje wed. Bisschops
ƒ 23 –,–
Dirk Rosenboom


betaalt
Een koeijken Daniel Celissen
Een Rindje Daniel Celissen

ƒ 28 –,–
ƒ 5 –,–
Joannes Steins, alias Stein Hens


solvit
Een koeije Servaes Steins
ƒ 36 –,–
Bijen van Nicolaas Hersseler


betaalt
Twee Bijen N°1 J.J. Stroijk
ƒ 6 –,–

betaalt
Twee Bijen N°2 Francus Severen
ƒ 9 –10–

betaalt
Twee Bijen N°3 P.J. Groeneschild
ƒ 5 –,–

betaalt
Twee Bijen N°4 Willem Custers
ƒ 9 –,–

betaalt
Twee Bijen N°5 N. Roebroek
ƒ 12 –,–


Twee Bijen N°6 C.P.C. Wetzels
ƒ 9 –10–

betaalt
Twee Bijen N°7 Mar. Petit
ƒ 9 –,–

betaalt
Twee Bijen N°8 L. Merkelbag
ƒ 12 –,–

betaalt
Twee Bijen N°9 S.M. Schapen
ƒ 11 –,–

betaalt
Twee Bijen N°10 Francois Severin
ƒ 12 –,–


Twee Bijen N°11 Joannes Otten
ƒ 10 –,–


Twee Bijen N°12 Joannes Otten
ƒ 13 –,–

betaalt
Twee Beijen N°13 Mar. Petit
ƒ 12 –10–

betaalt
Twee Beijen N°14 Frans Severin
ƒ 13 –,–

betaalt
Twee Bijen N°15 Anth. Hoene
ƒ 10 –,–

betaalt
Twee Bijen N°16 Paul Eusschen
ƒ 10 –,–

solvit
Drie beijen Gerardus Schils
ƒ 16 –,–


5 Beijen koppen P.C. Wetzels
ƒ 10 –,–

betaalt
5 Bijen koppen N. Meens
ƒ 7 –,–
Peter HertzogEen koeije Joannes Spijkers
Borge adv. Lamberts

ƒ 55 –,–

betaalt
T'swart Rind aan de Hr. Drossard ver-
bleeven op nieuws verkogt ad


ƒ 11 –,–
--------------
ƒ 888 –10–
24 mei 1773

Leonard Hoenen


betaalt
Een Peerd door d'officier ingestelt ad
sestig guldens en verbleeven aan Andries
Quaedvlieg voor
Borge Joannes Hoenenƒ 62 –,–

betaalt
Een koeije ingestelt ad ƒ43
verbleeven aan Andries Quaedvlieg


ƒ 44 –,–

betaalt
Een koeije ingestelt ad ƒ40
En verbleeven aan Andries Quaedvlieg


ƒ 41 –,–
---------------
ƒ 147 –,–


De helfte ad ƒ 73 –10– gerestitueert
volgens resolutie


Matthijs van den Berg2 Bijen N° 1 Anthon Haeken
ƒ 9 –10–


2 Beijen N° 2 Nic. Scheepers
ƒ 9 –10–


2 Beijen N° 3 Claes Scheepers
ƒ 12 –,–
17 juli 1773


Joannes Heutsbetaalt
ingestelt een kalf, verbleeven
Aan Gerardus Schils ad


ƒ 8 –,–

betaalt
Een kalf idem
ƒ 12 –15–

betaalt
Een kalf Peter Papperts
ƒ 10 –15–

betaalt
Een kalf D'Heer Pelt
ƒ 17 –10–

betaalt
Een kalf Peter Papperts
ƒ 15 –5–

betaalt
Een kalf Peter Papperts
ƒ 18 –15–

betaalt
Een kalf Joannes Bloem
ƒ 19 –,–

betaalt
Een kalf Gerardus Penners
ƒ 17 –15–

betaalt
Een dito Peter Papperts
ƒ 19 –15–

betaalt
Een dito Dionijs Bloem

ƒ 24 –15–


Willem Vroomen


betaalt
Een koeije Theod. Stevens

ƒ 46 –5–Matthijs van den BergEen karre ingetrocken


Aan Bloem betaalt wegens
verteer van de kalveren


ƒ 16 –10–9 aug. 1773

Lambert KunkelsEn word vervolgens hier geveijltbetaalt
Een Peerd ingeset ad 22 guldens
en verbleeven aan wed. Scheepers
voor de somme
ƒ 33 –10–
ƒ 16 –15–
------------


Uijtgekeert aan desselfs huijsvrouw

ƒ 16 –15–Pieter Rietraa


betaalt
Een koeije van Pieter Rietraa
ingeset ad veertig guldens
en verbleeven aan Gerardus
Weelen voor


uitgekeert aan de vrouweƒ 44 –,–
ƒ 22 –,–
___________
ƒ 22 –,–
Emond Smeets


betaalt
Een koeije van Emons Smeets
ingeset ad ƒ 37 –,–
en verbleeven Caspar Wetzels

uijtgekeert aan de vrouw ƒ 23 –15–ƒ 47 –10–

betaalt
Een karre verbleeven aan Cornelia
van de Berg ad


ƒ 27 –,–
Email
 INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER