>

DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vonnissen

Vonnis Leonard Göbbels • 13 aug. 1773 Heerlen
Rijckheyt Archief Heerlen •–• Schepenbank Heerlen 1168

 Leonard Göbbels
           Sententie                                                     
                                                             In Saake                                
                                     den welEedelen gestrengen Heer en Meester   
                                     J.G. Farjon, Luitenant HoogDrossard deeses  
                                     lands nomine officii Claeger                          
                                                             Tegens                                   
                                     Leonard Gobbels gedetineerde en beklaagde   


 

             Visis actis, als namelijk alle acten en actitaten en op alles gelett en
             Rijpelijk overwoogen, signanter d'eijge confessie van den Beklaagde
             buijten Pijn en banden gedaan, waaruijt appareert dat den Beklaagde
             oud bij de vijf en vijftig Jaaren, geboortig van Beek onder het ampt
             Randeraed, t'laast gewoont hebbende op Caumer binnen deese
             Banke, sijnde van professie eenen Daglooner sig meteene godloose
             Bende gaudieven en nachtsgesellen geassocieert hebbende met hulpe
             derselver vel geweldenarijen, huijsbraaken en diefstallen gepleegt en
             ter Executie gebracht heeft.
             Als 1ma den geweldigen diefstal, inbreuke en mishandelinge der
             menschen gebeurt in den Jaare 1762 bij Martinus Schröders aan de
             hand.
             2do den Violenten diefstal en mishandelinge geperpetreert in den
             selven Jaare bij Henricus Ritzen in 't Panhuijs tot Wijnandsraede.
             3tio aan den Enormen diefstal en gruwelijke mishandelinge der
             menschen gebeurt in den Jaare 1763 tot Wurm.
             4to aan de huijsbraake en diefstal geperpetreert bij de weduwe
             Jansen in Immendorf voorgevallen in den Jaare 1770
             5to aan den geweldigen diefstal en inbreuke in denselven Jaare
             geschied bij de Juffrouw Steintjens tot Havert.
             En laastelijk 6to aan den diefstal en inbreuke gedaan in den Jaare
             1770 voormelt bij den Pastor tot Heungen.
             Allen t'welcke sijnde Enorme feijten Euveldaaden ten uijtersten
             strafbaar, in een land van goede Justitie en Policie niet konnen worden
             getollereert.

             Soo is 't dat Schepenen der vrijheijd ende Hoofdbanke Heerlen, in
             Naame en van wegens Haar Hoog Mogende D'Heeren Staaten
             Generaal der verEnigde Nederlanden Ter manisse van den Heer vice
             Schouth Regtdoende, condemneeren den beklaagden en
             gedetineerden om gebragt te worden ter plaatse daar men gewoonis
             crimineele Justitie te doen en aldaar aan de Scherpregter overgelevert
             zijnde andere ten Exempel met de coorde worden dat er de dood nae
             volgt, en voorts sijn doode lichaam in een keeten geklonken aan de
             galge sal blijven hangen.
             Den selven daartoe condemneerende in de kosten en misen van
             Justitie te onser taxatie en moderatie met verdere confiscatie van
             goederen.

             Actum in Judicio Extraordinario binnen Heerlen den 13 augusti 1773
             Coram de Schepenen VCraen, Swildens, Pelt, VCotzhuijsen,
             Wintgens en Landman

             (onderstond) ter ordonnantie
             (was geteekent) J.B. VCotzhuijsen, subst. Secretaris
             (lager stond) Nae voorgaande klockluijdinge geprononcieert en't
             Stockje gebrooken sijnde, ter executie gestelt den 18 dito
             (onderstond) Quod attestor
             (was geteekent) J.B. VCotzhuijsen, subst. Secretaris


Naar boven

EMAIL


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER