DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            Processtukken            Scherp examen

© Maaike van Eekelen

PROCESSTUKKEN

© Maaike van Eekelen

Recollectie van Lins Schouteten over de verklaringen onder scherp verhoor
20 juli 1773 ••• RHCL Maastricht ••• LvO 8165


© Maaike
              van Eekelen

Recollectie gedaen ter
..........Instantie
van den Wel Ed. Gestr.
Heer Lt. Drossard deeses
lands
..........Door
Lins Schoutten Gedetineerde
..........Over
Derselver Responsiven
van de 16.17. en 19 Julij gedaen


© Maaike van Eekelen..........Dijnsdag den 20 Julij 1773
Is wederom gesisteert van wegens den Heer Lt. Drossard de Gedetineerde Lins Schoutten, dewelke nogmaels aengemaendt sijnde de Waerheijdt gestandt te doen en derselven responsiven van 16. 17. en 19 Julij duijdelijk voorgelesen sijnde extra locum torturæ en buijten pijn en banden, heeft verclaert in alle deelen te blijven persisteeren bij sijne gedaene responsiven, sonder iets van deselve af ofte bij te willen doen.
Alleenlijk maer seggende niet vast te weeten of Joannes Curvers van Beek, Corver van Professie bij de genoemde Diefstallen geassisteert heeft.
Quibus prælectis persistit et signavit
..........merk van + Lins Schoutten
..........schrijvens..........onkundig

J. Theod. Craen..........Nobis præsentibus

J. Wateler..........P.VandenHeuvel
L.G. Pelt..........J.L. Wintgens

Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER