DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken            Vonnis scherp examen


Verzoek tot scherper examen van Peter Schols
Geleen okt. 1751 - RHCL LvO 1246

bokryder

 bokryder
    Eodem et eisdem
Den Heere Drossard nomine officii Clager tegens den
gedetineerde Peter Schols exhibeert, concluderende soo
als daerbij tot nadere scherpere examinatie in cas van
geene behoorlijcke sonfessio conform de betigtinge van
den grooten Anton (Winckens??) op het feit van den
moort van den pastoor van Grevenbicht, alsnu aen den
gedetineerde voor te lesen.

    Decreet
    gesien het geexhibeerde en geconclu-
    deerde bij den Heere officier heden
    gedaen: vor ende alles daerover te
    disponeren Schepenen versenden het-
    zelve tot eenen off twee onpartijdige
    Rechtsgeleerde ten eijde van advijse.
.--
        Dirck Geurts
        Jan Selissen
        Lambert Banens
        Jac. BormansNaar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER