DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken           Vonnis scherp examen

Decreet tot verhoor in Nieuwstadt 16 november 1743
RHCL - Nieuwstadt - 14


  
 
             
Cohier van verbaalen gehouden

Den Heere J.C. Rijcksz                          in saake van Heere J.C. Rijcksz
Drossard des Ampts                             Drossart der steeden en dorpen
Montfort of. nom. Cleger                       des Ampts Montfort off. nom.
          Tegens                                        Cleger       Tegens
Jan Lenssen, Lens Lenssen                     Jan Lenssen. Lens Lenssen,
Gerard Roijen, Henderick                       Gerard Roijen, Hend. Cleven en
Cleven en Js Gardenier                        Joannes Gardenier, geapprehen-
geapprehendeerde ende                            deerde en beklaeghde
      Beclaeghde

    Den Heer Cleger exhibeert Feijten van Belastinghe,
    versoeckende dat geapprehendeerde daer over semotis
    Adto et Prore op heden in forma ordinaria moghen
    worden verhoort

        Decreet

    T' Gericht met assumptie van eenen Schepen vant hoofgericht
    Echt, verclaert dat de geapprehendeerdens Jan Lenssen, Lens
    Lenssen, Gerard Roijen, Henderick Cleven, en Joannes
    Gardenier, op heden over de gexhibeerde Feijten van
    belastinge semotis Adto et procuratore in forma ordinaria sullen
    worden verhoort, actum in judicio extraordinario op den
    Casteele Montfort den 16. november 1743

            Ter ordonnantie
            N.G. Brants Secretaris


   


Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER