DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Directoir van confrontaties ten laste van Hendrik Meels 4 sep. 1743
RHCL Maastricht   •••   LvO 1779

 
 Exhibitum den 4. septembris 1743


Directoir van Confrontatie

              Ten last van
Hendrik Meels gedetineerde
en beclaeghde

  Korst Klinckerts
  Joannes Klinckerts
  Matthijs Ponts
  Peter Ponts
1. Den getuijgen te vragen oft hij
    den beclaeghde voorschreven
    wel kent oft niet, so jae
    te seggen reden van dien

 Matthijs Ponts
2. ad art. 16 van interrogatoriën
    geëxhibeert den 26 augusti 1743

 Matthijs Ponts
3. ad art. 18 der selve

 Matthijs Ponts
4. ad art. 20

 Peter Ponts
 Joannes Klinckerts
5. ad art. 21


 Peter Ponts
 Korst Klinckerts
 Joannes Klinckerts

6. ad art. 22


 Peter Ponts
7. ad art. 23


 Matthijs Ponts
 Peter Ponts

8. ad art. 24
 Peter Ponts
9. ad art. 25

 Peter Ponts
10. ad art. 26

 Joannes Klinckerts
... seijt niet precisse
te weten

11. Item dat den beclaeghden
      mede geholpen heeft aen het
      inbreeken en besteelen der
      kercke op den Scheijd
      tot Schaesberg

Joannes Klinckerts
12. Item dat hij beclaeghde mede
      heeft helpen inbreeken ende
      besteelen de kercke tot
      Marienberg
Naar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER