DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

Entree           Documenten          Gerechtskosten           Opbrengsten

Overzicht van de administratie van W.H. van Panhuijs, rentmeester van Overmaze
voor de Staten Generaal d.d. 7 dec. 1776  —  f.7/7v  —  Nat. Arch.  ASG  5870

Opbrengst geconfiskeerde goederen (Klimmen / 3) 

Bancke van Klim
 men—  
f. 7
 


Transport


f 23409-18- 1
 
f 47 - 10 -
 
48
Lambert Reupers               Meubel. . . . . . ..
Vaste goederen .  
f 153- 2 - 1
f 2041- 13- 3
—————
f 2194- 16 - ,,
f ,, - ,, - ,,
49
Lambert Ackermans               Meubel . . . . .
Vaste goederen .
f ,, - 7 - 2
f 801- 5 - 2
—————
f 801- 13- ,,

50
Johan Ramekers                             Meubel .
Vaste goederen .Niets .

f 47 - 9 - ,,
 

51
Coenraerd Joonen               Meubel . . . . . . .
Vaste goederen .
f 68 - 1 - ,,
f 284- 10 - ,,
—————
f 352- 11 - ,,

52
Mathijs Smeedts                      Meubel Niets
 
 
 
 
53
Hendrick Collaris               Meubel . . . . . . .
Verpachtinge   

Vaste goederen .
f 21 - 6 - 2
f 8 - ,, - ,,
—————
   
 f 29 - 6 - 2
 
 f 378 - ,, - ,,
54
Hendrick Packbier               Meubel . . . . . .
Vaste goederen .
f 32 - 5 -
f 541- ,, - ,,
—————  
 f 573- 5 - ,,
 f 182- 10- ,,
55
Willem Hagemans               Meubel . . . . . . .
Vaste goederen .
f 153- 7 - ,,
f 155- ,, - ,,
—————  
 f 308- 7 - ,,
 
56
Nijs Alofs               Meubel .Niets . . . . . . . .
Vaste goederen .
 
 f 67 - ,, - ,,
 
57
58
59
Cathrijn Tras                |
Stevens Mewissen         |>     Nihil
Goose Mewissen     
 We | gens granen
   
 f 16 - 13 - ,,
   
60
Mathijs Emonts               Meubel . . . . . . . ..
Vaste goederen .Nil .
 
 f 16 - 10 - ,,
 
 
61
Joannes Pirongs                        Meubel . . . .
Vaste goederen .
 
 f 24 - 17 - ,,
 
 f 40 - ,, - ,,


 
 
 f 27842- 5 - 3
 f 648- ,, - ,,


Bancke van Klim
 men— 
 
f.7v


Transport
 
f 27842- 5 - 3 
 
 f 648- ,, - ,,
 


 
 
 
62
Paulus Drummen               Meubel .Niets . . 
Bestialen . .
Verpachting
 
 f 21 - 17 - 2
f 1 - 10 - ,,
—————
 f 23 - 7 - 2
 
63
Christiaen Savelberg               Meubel . . . . .
geciteert                         Verpachting  .
f 26 - 5 - 2
f 7 - 10 - ,,
—————  
 f 33 - 15 - 2
 
64
Gertruijd Bosch . . . . . . . . . . . .. .Nihil .. .. ..
 
 
 
65
Hendrick Habets                        Meubelen .
In leggende gelde . .
Vrugten . . . . .
Vaste goederen .
 f 176- 1 - 2
 f 10 - 2 - ,,
 f 41 - 19- ,,
f 600- ,, - ,,
—————
 f 828- 2 - 2
 
66

Jacob Bosch               Meubel  . . . . . . . . . .
Verpagtingen         

nog wegens granen - - - -

f 20 - 17 - 2
f 11 - ,, - 2
—————  
- - -
 f 31 - 18 - ,,
f 9 - 12 - ,,
 
67
Jacob Roosen               Meubel  . . . . . . . . .
 
 f ,, - ,, - ,,
 
68
69
70
Joannes Windtmans |
Leonard Bude         |> Nihil
Mathijs Silvertant    |
 
 
 
71
Mathijs Riemst               Meubel . . Niets . . .
Bestiaalen . .
graanen . . .
Vaste goederen .
 f 119- 10- ,,
f 114- 15- 1
f 5830- 11 - ,,
—————  
 f 6064- 16- 1
 f 432- 5 - ,,
72
Merten Duijts                                  Meubel 
 
 f 97 - ,, - ,,
 
73
Mathijs Schaepkens               Meubel . . . . .
geciteert . .                      Vrugten 1775 . .
Verpagting 1776 .
Vaste goederen .te vercoopen
 f 297- 13- 3
f 40 - ,, - ,,
f 40 - ,, - ,,
—————  
 f 377- 13- 3
 
74
Nicolaes Hollanders         Nihil
 
 f ,, - ,, - ,,
 
 


 
 
 f 35320-11-1
 f 1080- 5 - ,,


     


Volgende fol.              Naar boven               Vorige fol.


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER