DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

Entree           Documenten          Gerechtskosten           Opbrengsten

Overzicht van de administratie van W.H. van Panhuijs, rentmeester van Overmaze
voor de Staten Generaal d.d. 7 dec. 1776  —  f 2/2v  —  Nat. Arch.  ASG  5870

Opbrengst geconfiskeerde goederen (Heerlen / 2) 
f.2
Bancke van Heerlen—
   
   
Montant van het geene
ontfangen is.
Montant van't geen nog staet ontfangen te worden
 
Transport ——
——— f 4470- 19- ,, f 101 - 6 - 3

40.

Piter Rietraet                            Meubelen    
Bestialen    
Verpagte landen   
Vaste goederen — — 

f 2 - ,, - ,,
f 22 - ,, - ,,
f  5 - 19 - ,,
f 166- 10- ,,
———
f 196- 9 - ,,
f ,, - ,, - ,,
41.
Piter Nacken                   Meubelen . Niets   
graanen  
verpagting  
.Vaste goederen nog te reguleren  
f 19 - ,, - ,,
f 6 - ,, - ,,
—————
f 25 - ,, - ,,

42
Lambert Kunckels                      Meubelen   
Bestialen   
granen   
Verpagtinge  

Vaste goederen bij taxatie overgelaten voor
f 20 - ,, - ,,
f 16 - 15- ,,
f 4 - 10 - ,,
f 7 - ,, - ,,
—————
. . . .
f 48 - 5 - ,,
. . .
f 134 - ,, - ,,
43
Leonard Honι                           Meubel . . .
Bestialen .
granen .
Verpagting .
Vaste goederen bij taxatie overgelaten
voor f 566 - -
f 8 - ,, - ,,
f 73 - 10- ,,
f 17 - 5 - ,,
f 24 - 10- ,,
f 400 - ,,- ,,
—————
f 523- 10 - ,,
f 166 - ,, - ,,
44
Willem Degens                        . . . .Meubel .
Verpachting . .

Vaste goederen geabondonneert .
f 3 - ,, - ,,
f 4 - ,, - ,,
—————
. . .
f 7 - ,, - ,,
. . .
f ,, - ,, - ,,
. . .
45
Andries Sistermans                         Meubel .
Verpachting .
Vaste goederen overgelaten
voor f 317 — —         
f 2 - ,, - ,,
f 9 - 10 - 3
f 165 - ,,- ,,
—————
f 176- 10 - 3
f 152- ,, - ,,
46
Leonard Jongen                          Meubelen  
Vaste goederen niets  

f 5 - ,, - ,,
. . .
f ,, - ,, - ,,
47
Jacobus Henskens                      Meubelen   
De vaste goederen na dood   
van desselfs moeder Memorie   

f 5 - 10 - ,,

. . .

48
Pieter Slangen            Meubel en Immeubel  
Niets                
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
49

Gerard Diricks                    Meubelen Niets  
 Vaste goederenf 26 - 6 - 3
50
Casper Hertoghs                     Meubelen      
Vaste goederen . Niets .

f 4 - ,, - ,,
.
f ,, - ,, - ,,
   

f 5461- 18- 3

  f 579- 13- 2

f.2v
Bancke van Heerlen————
 
   
Montant van het geene
ontfangen is.
Montant van't geen nog staet ontfangen te worden
 
Transport ——
————
f 5461- 18- 3
  f 579- 13- 2
51
Piter Hertoghs                           Bestiaalen   
Verpachting   
Vaste goederen niets   
f 27 - 10-,,
f ,, - 13 - 2
————
f 28 - 3 - 2
f ,, - ,, - ,,
52
Leonard Maes                     Meubelen Niets
Vaste goederen nog te reguleren   

f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
53
Hans Peter Meijer              Meubelen Niets  
De vaste goederen na dood van  
desselfs vader          Memorie    

f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
54
Mathijs Werdens                       Meubelen & Bestialen
Verpachting    
Vaste goederen       
Sal nog aen den lande comen de helfte  
in 50 kl. Roeden weyde, en f 228-6. capitaal
Memorie
f 129- 14 -,,
f 27 - 8 - 3
f 962 - 5 - 1
————
f 1119 - 8 - ,,


 
f 149 - 14 - 2


 
55
Matijs Crousen                  Niets

f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
 
Verders sijn in de vorige Staat van augusti 1775 abusive onder de fugitive gerekent
Emond Smeets
        en
Mathijs Rietraet, sijnde deselve wel absent geweest, dog noyt tegens haer crimineel geprocedeert , en vervolgens  ook in de  overge lijste van crimineele niet gecomprehen deert.

brogte
Memorie


 
SUMMA bedraegt het montant der vercogte goederen, en meubilaire effecten van de voor vijftig crimineele geexecuteerdens en fugitive onder de hoofdbank Heerlen, waer van de penningen sijn ingecomen

geconfisceerde
noemde vijf en
—————
f 6609 - 10 - 1
—————
f 729 - 8 -
 
Waer bij comt het Provenu der nadere ver-cogte goederen waer van de penningen staan ontfangen te worden ad
 
f 729 - 8 - ,,

     
——————

 
Dus sal het geheel Vercoop tot ult° Rendeeren
f 7338 - 18 -1
 
f 7338 - 18 - 1Volgende fol.         Naar boven          Vorige Fol.


EmailINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER