DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

Entree           Documenten          Gerechtskosten           Opbrengsten

Overzicht van de administratie van W.H. van Panhuijs, rentmeester van Overmaze
voor de Staten Generaal d.d. 7 dec. 1776  —  f 1/1v  —  Nat. Arch.  ASG  5870

Opbrengst geconfiskeerde goederen (Heerlen / 1)f.1
 

Regt.   

 

Rec.

Generale Staat van de administratie van W.H. Van Panhuijs

Rentmeester van H.H. M.M. Domeynen en geestelijke goederen over de 3 Landen
van Overmaze, wegens den Ontfangst der Penningen geprovenieert uyt de
mobiliaire en immobiliaire vercoopingen van de geconfiskeerde goederen
der Crimineele geexecuteerdens, fugitive en thans nog gedetineerdens

Dec. 1776


 
Bancke van Heerlen
montant van het geene
ontfangen is.
montant van't geen nog staet ontfangen te worden
1.
Jacob Juneman geexecuteert
         den 20. april 1773              Nihil
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
2.
Catharina Ruijters
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
3.
Jan Steijns geexecuteert              Meubelen   
Vaste goederen  Niets  
f ,, - ,, - ,,

f ,, - 18 - ,,

f ,, - ,, - ,,

4.
Zander Austen                                 Nil
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
5.

Piter Jabichs                               Meubelen  
Vaste Goederen
 

f 12 - ,, - ,,
f 79 - 16 - ,,
————
f 91 - 16 - ,,
f ,, - ,, - ,,
6.
Andries Gorné                             Meubel     
vaste goederen   
f 20 - 2 - 2
f 120 - ,, - ,,

—————
f 140 - 2 - 2
f ,, - ,, - ,,
7.
Jacobus Schosmans                         Nil
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
8.
Joannes Gerrits                                 Meubel
Vaste goederen
f 4 - 10 - ,,
f 60 - 3 - ,,

—————
f 64 - 13 - ,,
f ,, - ,, - ,,
9.
Gerard van den Roost                    Nihil
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
10.
Joannes Diricks                              Meubel  
vaste goederen   
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
————
f ,, - ,, - ,,
f 26 - 6 - 3
11.
Hendrick Kreijten                             Meubel
graanen
Vaste goederen
f 2 - ,, - ,,
f 2 - 10 - ,,
f 176 - 2 - ,,
————
f 180 - 12 - ,,
f ,, - ,, - ,,
12.
Lins Onnou                                      Nihil
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
13.
Nicolaus Hersseler                            Meubel
Bestiaalen
Vellen etc.
graanen
Biën
Vaste goederen
f 40 - ,, - ,,
f 111- 10- ,,
f 120 - ,,- ,,
f 24 - 5 - ,,
f 73 - 15- ,,
f 824 - 6- ,,
————
f 1193 - 16 - ,,
f ,, - ,, - ,,
14.
Jan Cordewener                            Meubelen
Vaste goederen
60 kl. roeden lans nog te vercopen
f ,, - ,, - ,,
f ,, - 4 - ,,
f ,, - ,, - ,,
15.
Bernard Kempenaer                          Meubel
Vaste goederen
f 8 - ,, - ,,
f 140 - ,,- ,,
————
f 148 - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
16.
Hermanus Sengen                             Meubel
Bestialen
granen
Vaste goederen
f 20 - ,, - ,,
f 54 - ,, - ,,
f 5 - 5 - ,,
f 281- 17- 2
————
f 361 - 2 - 2
f ,, - ,, - ,,
   
——
——————
  f 2202 - 2 - ,,
——————
  f 26 - 6 - 3

f.1v
Bancke van Heerlen
   
   
Montant van het geene
ontfangen is.
montant van't geen nog staet ontfangen te worden
 
Transport——
——————
f 2202 - 2 - ,,
f 26 - 6 - 3
17.
Mathijs Sengen               Meubelen
Bestialen
graanen
Vaste Goederen
f 20 - ,, - ,,
f 95 - ,, - ,,
f 25 - 10 - ,,
f 501 - 7 - 1
—————
f 641 - 17 - 1
f ,, - ,, - ,,
18.
Mathijs van den Bergh                   Meubelen
Bestiaalen
Biën
een karre
Vaste goederen — nil
f 13 - 15 - ,,
f 37 - ,, - ,,
f 80 - ,, - ,,
f 27 - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
—————
f 157 - 15 - ,,
f ,, - ,, - ,,
19.

Dirick Roseboom                          Meubelen
Bestiaalen
graanen
Vaste goederen

f 8 - ,, - ,,
f 16 - 10 - ,,
f 2 - ,, - ,,
f 65 - 11 - ,,
—————
f 92 - 1 - ,,
f ,, - ,, - ,,
20.
Willem Cordewener                  Nihil
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
21.
Leonard Spierts                             Meubelen
Boeckwit & Stro
Verpachtinge
Vaste goederen
 
f 78 - 6 - ,,
f 42 - 10 - ,,
f 9 - 11 - 3
f 38 - 8 - ,,
—————
f 168 - 15 - 3
f ,, - ,, - ,,
22.
Jacobus Ritsen                              Meubelen
Vaste goederen  Niets

f 2 - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
23.
Philip Hersseler                               Nihil
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
24.
Nicolaes Rumkens                    Meubelen nil
Vaste goederen

f ,, - ,, - ,,
f 92 - 6 - ,,
f ,, - ,, - ,,
25.
Nicolaes Creuwen                     Meubelen nil
Vaste goederen


f 372 - 10 - ,,
f ,, - ,, - ,,
26.
27.
28.
29.
30.
Marie Cath. Diricks |
Hermanus Huijgens |
Joannes Benders     |> Niets
Willem Vroomen     |
Piter Broun             |
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,

31.

Frans Boumans                            Meubelen
Vaste goederen nil
f ,, - ,, - ,,
f 5 - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
32.
33.
34.
35
Tomas Boumans |
Piter Vrösch        |> Niets
Willem Hertogh   |
Willem Jongen    |
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
36.
Leonard Göbels                  Meubelen Niets


 Vaste goederen

f 34 - 10 - ,,
f 75 - ,, - ,,
37.
Willem Vroomen                          Meubelen
Bestiaalen
Vaste goederen
f 6 - ,, - ,,
f 23 - 2 - 2
f 208 - 14 - 2
—————
f 237 - 17 - ,,
f ,, - ,, - ,,
38.
Joannes Heuts                                Bestialen
Meubel etc. Nihil

f 164 - 5 - ,,
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
39.
Piter Gerits                          Nihil
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
   
——
——————
f 4470 - 19 - ,,
f 4470 - 19 - ,,

 

Naar boven         Volgende fol.


Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER