DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

Entree                Documenten                Gerechtskosten               Kosten liquidatie

Kosten van het Gerecht van Valkenburg bij de liquidatie
van de verbeurd verklaarde goederen van de veroordeelden
Pag 4 / 6         Nat. Arch.   ASG   5870

 

p.4

7.

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9.

 

 

 


p.5

10°

 

 

 

 

 

 


11.°

 

 

 

 

 

 

 

 

 p.6


Piter Claessens
Eerstelijk aen geregtscosten
gevallen so op den aenbreng van
goederen als tot dese proclamatie
Procur. en bode daer, inne
begrepen                                         f 36—15—  0
Voor het maken van dese liquidatie    .   6—    —
Secretaris voor copie en registratie         2—    —
Bode voor dagement                              —10—
                                                      ——————
                                                      f  45—15—
                                                      ——————

Lins Schouteten
Voor geregtscosten van dese
Proclamatie volgens gemode-
reerde Staat  -  -   -   -   -                 f 18—  1—  2
Voor het maken van Liquidatie             6—    —
Copie en Registratie                             2—    —
Procureur                                           2—    —
Bode                                                    —10—
                                                        —————
                                                     f 28—11—  2
                                                      ——————

Geurt Boormans
Eerstelijk voor geregtscosten van
dese proclamatie   .   .   .   .   .         f 29—13—
Maken van Liquidatie                          6—    —
Copie & Registratie                             2—    —
Procureur                                           2—    —
                                                      —————
                                                      f 39—13—Gerard Sijben
Eerstelijk voor geregtscosten van
dese Proclamatie . . Volgens
gemodereerde staat                        f 40—  3—  1
Voor het maken van dese liqui-
datie                                             f   6—    —
Copie en Registratie                           2—    —
Secret. voor billet van dagement         1—    —
Bode voor dagement                         1—    —
Procureur voor Expresse Vacatie      f 2—    —
                                                      —————
                                                    f 52—  3—  1
                                                      —————

Liquidatie over de geproclameerde
goederen
  van     Stas
            Nijst

       en Hendrik Packbier
Eerstelijk voor het aendeel van de
geregtscosten, van Stas Packbier            f 32—  2—  1
Item voor het aendeel der geregtscosten
van Nijs en Hendrik Packbier, Proc.
en bode daer in begrepen, mitsgaders het
redden der Boedels . . . .                     f 122—  4—
Maken van Liquidatie voor voorsch.
3 Boedels                                               30—    —
Copie en Regist.   .   .   .                           4—    —
Maken van Billetten tot dagement              2—    —
Bode voor dagement                                2—    —
Procur. voor vacatie                                 2—    —
                                                            —————
                                                          f 194— 6—  1


Recapitulatie

De costen Voorschreven gevallen op
de Boedels van
Nijs Nijsen       |
Catrijn Tragten |>                         f 265—10—  1
Meijs Tragten   |
Matthijs Riemst . . .                      f 218—    —
Lambert Reupers . .                      f 251—10—
Jan La Haije . . .                          f 174—    —
Dirik Debits . . . .                        f   80—18—
Piter Mulckens . . .                       f 218—  8—
Piter Claessens . . .                      f   45—  5—
Lins Schouteten . . .                      f   28—11—  2
Geurt Bormans . . .                      f    39—13—
Gerard Sijben . . .                        f    52—  3—  1
Stas Packbier      |
Nijs Packbier      |>                       f 194—  6—  1
Hendrik Packbier|                         ——————

Dus bedragen de Costen van Procla-
    matie en Liquidatie over de
    Voorschreve 15 boedels                   f 1568—  5—  1

 

 

Naar boven


Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER