DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


EMAIL                          Entree        Documenten        Gerechtskosten        Scherp Examen

GERECHTSKOSTEN

Lijst van scherp geëxamineerden Pag. 1 / 2
Nat. Archief ASG 5871

 

pag.1

Namen dergeenen dewelke
bij vonnisse van scherper exa-
men zijn worden verhoort en de
dagen wanneer dezelve gepij-
nigt en verhoort zijn geworden.

1773                                                                
den 15 februarij  Jacobus Juneman ---        8
2 april        Joannes Steins ---           8
3 dito          Zander Austen ---           8
6 dito          Andries Gorné ---           8
7 dito          Jacobus Schosman ---     8
8 dito          Leonard Maas ---           8
14 dito         Ger. van der Roost ---    8
15 dito         Joës Geritz           ---       8
29 dito         Laurens Onnouw ---       8
30 dito         Hendrik Krijten ---         8
den 1 Meij        Andries Gorné ---           8
3 dito          Jacobus Schosman ---    8
4 dito          Nicolaes Herseler ---     8
5 dito           Matt. van den Berg ---  8
6 dito          Wilh. Cordeweener ---   8
7 dito           denzelven           --   ---   8
8 dito          Joës Cardowener ---      8
10 dito          denzelven             -----    8
11 dito          denzelven -----                8
14 dito          Bernard Kempenaer --- 8
15 dito          denzelven           --  ---    8
24 dito         Hermanus Sengen ---     8
25 dito          denzelven              -----   8
26 dito         Matthijs Sengen ---        8
den 1 Junij         Nicolaes Creuven ---     8
2 dito          denzelven        --    ---     8
3 dito          Dirk Roosboom ---        8
4 dito          Nicolaes Rhumkens --- 8
5 dito          denzelven   -------------    8
6 dito          Philip Herseler ---          8
7 dito          Jacobus Ritzen ---          8
8 dito         Willem Vromen T z ---    8
9 dito          Herm. Huygens ---         8
______
f  264

________________________________________________

pag.2

Transport         264
1773                                                                
den 11 Junij        Dirk Herseler ---            8
17 dito          Joannes Benders ---       8
18 dito          Pieter Bruijn ---              8
19 dito          denzelven -------- --------- 8
28 dito         Hans Pet. Vrosch ---       8
29 dito         denzelven -----                 8
30 dito          Frans Boumans ---         8
den 1 Julij         Thomas Boumans ---      8
3 dito          Mar. Catr. Dirx ---         8
6 dito          Nicol. Herseler ---          8
7 dito          denzelven        -----          8
8 dito          Willem Jongen ---           8
9 dito         denzelven        -----          8
10 dito         Mar. Catr. Dirx ---         8
16 dito         Lins Schouteten ---        8
26 dito         Dirk Hersseler ---          8
28 dito           Joës Vrusch ---               8
den 2 Augustij    Piter Geritz ---                8
4 dito           Willem Vromen Lz ---     8
6 dito           Leonard Göbbels ---       8
7 dito            denzelve -----                  8
9 dito            Joannes Heutz ---          8
10 dito           denzelven      -----           8
12 dito          Christ Vlekken ---          8
13 dito          Matth. Schroders ---      8
20 dito          Willem Erkens ---           8
24 dito          denzelven --       --           8
25 dito          Pieter Rietraed --         - 8
26 dito          denzelven        -----          8
27 dito          Matth. Schroders ---      8
28 dito          Abraham Natan ---         8
31 dito          Martin Le Gros ---         8
den 2 Septemb. Ant. Rasch ---                 8
3 dito          denzelven -----                 8
7 dito          denzelven -----                 8
______
f 544


 

 pag. 3 / 5            pag 6 / 8            Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER